چشم غیر مسلح ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۷۱۳ بازدید

چرا رؤیت ماه باید با چشم غیرمسلح باشد در حالی که علم نجوم پیشرفت کرده و می توان هلال ماه را با ابزار اثبات کرد؟

ملاک در رؤیت هلال دیدن با چشم غیرمسلح است و در وقتی اتفاق می افتد که در حدود 5 تا 8 درجه ماه از تحت الشعاع خورشید خارج شود، اگر چنین اتفاقی بیافتد، رؤیت هلال انجام می گیرد و اول ماه ثابت می شود. اما اگر ماه قبل از خروج به مقدار مذکور غروب کند، رؤیت هلال محقق نمی شود، هر چند با دوربین ها به خوبی رؤیت باشد و بدین جهت است که می فرمایند رؤیت با چشم غیرمسلح ملاک است. بلی، اگر محل ماه را با دوربین پیدا کنند به طوری که قابل رؤیت با چشم غیر مسلح باشد اشکال ندارد. عنایت می فرمایید که احکام هر کدام شرایط مخصوص به خود را دارند و اگر قطع دست دزد مثلاً به جهاتی اجرا نشد، نمی توان حکم حج یا رؤیت هلال و... را به دلخواه تغییر داد.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید