پرداخت فطریه به غیر متدین-مصارف زکات فطره-مستحق زکات فطره ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ - ۵۸۳ بازدید

آیا زکات فطره را می توان به خانواده فقیر غیر متدین داد؟

همه (به جز بهجت):

در زکات فطره، عدالتِ گیرنده لازم نیست؛ ولى به کسى که آشکارا گناه کبیره انجام مى دهد، نباید زکات فطره داد.توضیح المسائل مراجع، م 2016، 1946 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2033.

بهجت:

در زکات فطره، عدالتِ گیرنده لازم نیست؛ ولى به کسى که آشکارا گناه کبیره انجام مى دهد، نباید زکات فطره داد؛ مگر به قدر ضروریات او و خانواده اش.بهجت، توضیح المسائل مراجع، م 1946، 2014 ،2016.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید