نیت روزه ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ - ۸۷۶ بازدید

ببخشیدجواب سوال من این بود ک شماجواب دادی سوال من این بود.کسی ک قصدمسافرت داردوهنوز دروطن است نیت روزه نکردوازمسافرت منصرف شدوظیفه اش چیه بایدغیرقضاکفاره داره؟ایامیتواندکسی قصدمسافرت داردنیت روزه نکند؟

کسی که می خواهد به مسافرت برود باید تا رسیدن به حد ترخص نیت روزه داشته باشد اما کسی که عمدا نیت روزه نکرده است روزه اش باطل و قضا و کفاره دارد .چه به مسافرت برود و چه پشیمان شود .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید