مقدار اعتکاف ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ - ۴۱۴ بازدید

تعداد روزهاى اعتکاف معین است، یا به دلخواه خود شخص است؟

همه مراجع: حداقل اعتکاف سه روز است و حداکثر آن به دلخواه شخص است؛ لکن هر دو روز که به اعتکاف اضافه شود، اعتکاف روز سوم آن واجب مى گردد[ العروة الوثقى، ج 2، الاعتکاف، الخامس.].

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.