معنای حکم ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۴۶۴ بازدید

منظور از حاکم و حکم او در مسئله رؤیت ماه چیست؟

«حکم»، عبارت است از انشاى مجتهد جامع شرایط، از روى موازین شرعى در موضوعات جزئى؛ از قبیل: ثبوت اول ماه، تعیین سرپرست، تعیین متولى، رفع خصومت بین مردم و... این حکم، بر تمامى مکلّفان - حتى مجتهدان - حجت است و همه باید از این حکم پیروى و اطاعت کنند و هیچ مجتهدى نمى تواند حکم او را نقض کند؛ مگر آنکه به اشتباه و خطاى او پى ببرد. منظور از حکم، صرف خبر و اعلام نیست؛ بلکه باید لفظ «حَکَمْتُ» و مانند آن به کار رود. منظور از حاکم در رساله هاى عملیه، همان مجتهد جامع شرایط فتوا است.مبانى تکملة المنهاج، کتاب القضاء، ص 3؛ التنقیح فى شرح العروة الوثقى، کتاب الاجتهاد و التقلید، م 57 و 68؛ العروة الوثقى، م 57؛ توضیح المسائل مراجع، م 7.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید