معنای امر به معروف و نهی از منکر ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ۱۱۰۹ بازدید

معروف و منکر به چه معنا است؟

معروف یعنی شناخته‌شده و منکر یعنی ناشناس؛ آنچه را که دین به ر?سمیت می‌شناسد و قبول دارد، این‌ها معروف است؛ آنچه را که دین به رسمیت نمی‌شناسد و انکار می‌کند و نهی می‌کند، این‌ها منکر است؛ و به تعبیر ساده‌تر، همه‌ خوبی‌ها در حوزه‌ دین، این‌ها معروف است و تمام زشتی‌ها و بدی‌ها منکر است؛ و در اصطلاح فقهی به مجموعه‌ واجبات و مستحبات، معروف گفته می‌شود و محرمات و مکروهات، منکر است. گرچه در مرحله‌ اول، امر به واجبات و نهی از محرمات و معاصی و گناهان مطرح است؛ اما امر به مستحبات و نهی از اعمال مکروه، آن هم مستحب و خوب است.[ خامنه‌ای، سایت، احکام موضوعی، امر به معروف؛ سیستانی، توضیح المسائل، ج1، م 2201؛ تبریزی، استفتاءات، س 984؛ نوری، توضیح المسائل، امر به معروف.]

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.