مسافرت روزه دار-مسافرت قبل از ظهر ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۶۳۵ بازدید

کسی که پیش از ظهر تصمیم به مسافرت دارد، تکلیف روزه او چه می شود؟

همه (به جز تبریزى و سیستانى):

اگر پیش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل است؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخّص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.توضیح المسائل مراجع، م 1721 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1729 ؛ دفتر: خامنه اى.

تبریزى:

اگر از سر شب تصمیم بر سفر داشته و پیش از ظهر مسافرت کند، روزه اش باطل است؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد و اگر پیش از ظهر تصمیم بر مسافرت گرفته، بنابر احتیاط واجب باید روزه بگیرد.تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 1721.

سیستانى:

اگر پیش از ظهر مسافرت کند، بنابر احتیاط واجب باید روزه اش را افطار کند؛ ولى قبل از آنکه به حد ترخص برسد، نمى تواند روزه را بخورد.سیستانى، توضیح المسائل مراجع، م 1721.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید