مسافت شرعی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۴۶۴ بازدید

سلام،هشت فرسخ شرعی چند کیلومتراست

مقدار مسافت شرعی به نظر مشهور: 45کیلومتر.حضرات آیات خویی،تبریزی،وحید،سیستانی: 44کیلومتر.آیت الله مکارم: 43کیلومتر.براساس نظر جدید مقام رهبری ،مسافت شرعی 41کیلومتر است.آیت الله زنجانی:40کیلومتر.
نکته: اگرحداقل مجموع رفت و برگشت شخص، به این مقدار برسد، مسافت شرعی محقق میشود.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید