فراموشی نیت روزه ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۱۲۸۹ بازدید

اگر شب اول ماه رمضان، نیت روزه را فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید، تکلیف روزه او چیست؟

همه (به جز تبریزى و وحید):

اگر مبطلات روزه را مرتکب نشده، باید نیت کند و روزه اش صحیح است و اگر یکى از آنها را مرتکب شده، روزه او باطل است؛ ولى [ به احترام ماه رمضان ] باید تا اذان مغرب، از کارى که روزه را باطل مى کند، خود دارى و بعد از ماه رمضان، آن روز را قضا کند.توضیح المسائل مراجع، م 1561.

تبریزى و وحید:

اگر مبطلات روزه را مرتکب نشده، باید نیت کند و روزه بگیرد و بنابر احتیاط واجب بعد از ماه رمضان نیز قضا نماید و اگر یکى از آنها را مرتکب شده، روزه اش باطل است؛ ولى [ به احترام ماه رمضان ] باید تا اذان مغرب از کارى که روزه را باطل مى کند، خوددارى و بعد از ماه رمضان آن روز را قضا کند.تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 1561 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 1569.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید