غسل بعد از اذان ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ - ۲۵۵۴ بازدید

غسل بعد از اذان

آیات عظام امام، خامنه اى، فاضل، مکارم و نورى: اگر احتمال مى داده اید که پیش از اذان صبح بیدار مى شوید، روزه تان صحیح است. توضیح المسائل مراجع، م 1627 و دفتر: خامنه اى.
آیات عظام بهجت، سیستانى، صافى و وحید: اگر اطمینان داشته اید که پیش از اذان صبح بیدار مى شوید، روزه تان صحیح است. توضیح المسائل مراجع، م 1627 و وحید، توضیح المسائل، م 1635
آیةاللَّه تبریزى: اگر عادت داشته اید که قبل از اذان صبح بیدار مى شوید و احتمال بیدارى را مى داده اید، روزه تان صحیح است.
تبصره . حکم بقاى عمدى بر حدث حیض تا پیش از اذان صبح در ماه رمضان، مانند حکم بقاى عمدى بر جنابت است. (احکام ویژه بانوان، سیدمجتبی حسینی، کد: 119/500032)

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید