ضرر آب غسل -عدم امکان غسل -آمیزش و عدم امکان غسل-تیمم بدل غسل ۱۳۸۸/۰۷/۲۰ - ۶۶۳ بازدید

کسی که نمی تواند غسل کند، ولی تیمم برایش ممکن است؛ آیا می تواند با همسرش نزدیکی کند و با تیمم نماز بخواند؟

<BR>

همه مراجع (به جز فاضل):

آری، می تواند با همسرش نزدیکی کند؛ خواه بعد از داخل شدن وقت نماز باشد، یا پیش از آن. توضیح المسائل مراجع، م 353 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 1 غسل الجنابه، م 3 نوری، توضیح المسائل، م 354 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 359 و خامنه ای، اجوبةالاستفتاءات، 190.<BR>

آیةاللَّه فاضل:

پیش از داخل شدن وقت نماز، مانعی ندارد و بعد از آن - اگر بدون جهت با عیال خود نزدیکی کند - اشکال دارد؛ ولی اگر نزدیکی برای لذت بردن یا امر عقلایی دیگر باشد اشکال ندارد. فاضل، تعلیقات علی العروة، غسل الجنابه، م 8.<BR>

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید