زکات فطره-فطره زن ناشزه ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۴۹۳ بازدید

زنی که از تمکین شوهر خود داری می کند، آیازکات فطره او از شوهرش برداشته می شود؟

باید شوهرش زکات فطره او را بدهد؛ مگر آنکه نان خور شخص دیگرى باشد.العروة الوثقى، ج 2، زکاه الفطره، الفصل الثانى، م 3.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید