دادن کفاره به سید ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ - ۲۶۶۵ بازدید

۱)دادن کفاره روزه به سیداشکال داردوچرا
۲)اگراشکال داردوندانستیم قبوله؟

به نظر برخی از فقها مثل مرحوم امام و مقام رهبری دادن کفاره به سید اشکال ندارد و برخی هم بنابر احتیاط می فرمایند به سید داده نشود .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید