جنس کفاره ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ - ۳۸۲۰ بازدید

با پول کفاره فقط باید نان خرید یا می شود فتیر و... هم خرید؟

کفاره باید به صورت گندم یا آرد یا نان به فقیر داده شود و فقیر بعد از گرفتن آن مجاز است مصرف کند و یا بفروشد و با پول آن چیز دیگری تهیه کند .

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید