احکام زکات فطره ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۶۸۶ بازدید

چند فطره را می توان به یک فقیر داد؟

امام، فاضل، مکارم و نورى:

بنابر احتیاط واجب، نباید به یک فقیربیشتر از مخارج سالش فطره بدهند.توضیح المسائل مراجع، م 2018.

بهجت:

نباید به یک فقیر، بیشتر از مخارج سالش فطره بدهند.بهجت، همان، م 2018.

تبریزى، سیستانى، صافى و وحید:

آرى، اشکال ندارد.توضیح المسائل مراجع، م 2018 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 2035.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید