احکام زکات فطره-مستحق زکات فطره ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۷۸۴ بازدید

آیا می توان زکات فطره را به کسی که تأمین مخارجش بر عهده پدر و مادر است، پرداخت؟

امام:

اگر محتاج است، دیگران مى توانند به او زکات بدهند.توضیح المسائل مراجع، م 1948 و تعلیقات على العروه، ج 3؛ اوصاف المستحقین الزکاة، م 11.

همه(به جز امام):

اگر محتاج است و پدر و مادر او مخارجش را نمى پردازند، دیگران مى توانند به او زکات دهند.توضیح المسائل مراجع، م 1948 و وحید، توضیح المسائل، م 1965.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید