احکام زکات فطره-زکات فطره میهمان ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ - ۹۳۱ بازدید

آیا خوردن افطاری از سوی میهمان، تأثیری در وجوب زکات فطره دارد؟

همه (به جز بهجت و صافى):

خیر، ملاک آن است که میهمان نان خور صاحب خانه محسوب شود و خوردن افطارى، هیچ تأثیرى در حکم ندارد.نورى، تعلیقات على العروة، زکاه الفطره، الفصل الثانى ؛ تبریزى، استفتاءات، س 783 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 888 ؛ سیستانى، وحید، منهاج الصالحین، زکاه الفطره، م 72 1172؛ بهجت، وسیلةالنجاه، ج 1، م 1348 ؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 472.

صافى:

اگر میهمان نان خور صاحب خانه محسوب شود و یا افطارى صرف کند (هر چند نان خور محسوب نشود)، زکات فطره او بر صاحب خانه واجب است.صافى، هدایة العباد، ج 1، م، 1580.

بهجت:

اگر میهمان نان خور صاحب خانه محسوب شود و به قصد خوردن افطارى آمده باشد هر چند براى او مانعى پیش آید که نتواند غذا صرف کند زکات فطره او بر صاحب خانه واجب است.بهجت، وسیلةالنجاه، ج 1، م 1348.

نظرات

 

در صورتی که قصد ثبت سوال دارید، می توانید از طریق صفحه جستجو اقدام به ثبت سوال نمایید. در غیر اینصورت با استفاده از فرم زیر نظر خود را برای ما ارسال نمایید.
حاصل جمع را در کادر وارد کنید