موضوعات

آمار سایت

مقالات: ۷۸,۵۱۶ نظرات: ۵۳,۵۱۷
موضوعات: ۳۶,۳۵۲ پرونده: ۳۴

آخرین مطالب روزه قضای پدر و مادر

قضاى نماز وروزه پدر و مادر در زمان حیات

در صورتى که پدر یا مادر بى‌هوش یا در کما باشد یا در صورتى که یقینا بر اثر بیمارى نمى‌توانند نماز و روزه

قضاى روزه مادر

آیا قضاى روزه‌هاى مادر هم بر پسر بزرگ‌تر واجب است؟

دختر بزرگتر

اگر پدر، تنها فرزند دختر داشته باشد، آیا بعد از مرگش قضاى روزه‌هاى او، بر دختر بزرگ‌تر واجب است؟

وظیفه پسر بزرگتر

اگر پسر بزرگ‌تر بخواهد براى روزه‌هاى پدر از دنیا رفته‌اش، کسى را اجیر کند، آیا مى‌تواند از ترکه میت خرج

پسر دوم

اگر پسر ارشد خانواده بعد از پدر از دنیا برود، آیا روزه‌هاى پدر بر عهده پسر دوم است؟

قضاى روزه پدردرصورت علم به قضا

پدرم چند سال روزه قضا داشت که نمى‌دانم آنها را به جا آورده یا نه و در این مورد وصیتى هم نکرده است؛ تکلیف

قضاى روزه پدر

اگر پدر انسان از روى نافرمانى، روزه‌هایش را نگرفته باشد و از دنیا برود، تکلیف فرزند او چیست؟

قضای اعمال پدر-پسر بزرگتر-فرزند ارشد

چرا تکالیف پدر بر عهده پسر بزرگ تر قرار داده شده است؟

قضای روزه پدر-دختر بزرگتر

اگر پدر، تنها فرزند دختر داشته باشد، آیا بعد از مرگش قضای روزه های او، بر دختر بزرگ تر واجب است؟

قضای روزه پدر-قضای روزه

کسی که هم خودش روزه قضا دارد و هم روزه پدرش که از دنیا رفته؛ انجام دادن کدام مقدم است؟

قضای روزه پدر

اگر پدر از دنیا برود و فرزندان ندانند که پدرشان روزه قضا داشته یا نه، تکلیف چیست؟

قضای روزه پدر-وظایف پسر بزرگتر

اگر پسر بزرگ تر بخواهد برای روزه های پدر از دنیا رفته اش، کسی را اجیر کند، آیا می تواند از ترکه میت خرج

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه روزه قضای پدر و مادر

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان