آخرین مطالب زکات فطره

پرداخت قوت غالب

قیمت برنج برای پرداخت فطریه چند است؟

آثارزکات فطره

راجع به اثر زکات فطره؟

بردن فطریه به شهر دیگر

باسلام ؛برای چندخانواده ک هم بیمار دارن وهم بدون سرپرست هستند میشه فطریه جمع اوری کرد ؟البته شهرستان

پرداخت فطریه درشهر دیگر

شخصی نمی دانسته که باید زکات فطره اش را به فقیری که در شهرخودش است بدهد، و آن را طبق روال هرساله اش به

دادن پول دیگر برای فطره

من مبلغ۳۰۰ تومن فطریه سادات داشتم چون میخواستم به شخص سیدی که بیمار بود پرداخت کنم ولی تو دسترسم نبو

فطره نانخورپدر ودیگری

شخصی هم نانخور پدرش است و هم نانخور یکی از فامیلش.حالا زکات فطره آن را باید پدرش بپردازد یا فامیلش؟

بردن فطره به شهر دیگر

جایز است فطره را در شهر دیگرى بدهیم؟

مقدار فطره

مقدار فطره چقدر است؟

دستگردان فطره

آیا جایز است پیش از ماه رمضان، فطره را به فقیر داد؟

گم شدن فطره

اگر فرد در شب عید فطر زکات فطره را جدا کند اما سهواً گم شود یا خرج گردد وظیفه چیست؟

کنار گذاشتن فطره

اگر کسى فطره ندهد و کنار هم نگذاشته باشد، تکلیفش چیست؟

کنار گذاشتن فطره

اگر شخص فطره را کنار بگذارد، مى‌تواند از آن استفاده کند و بعد به جاى آن مال دیگرى بگذارد؟

دادن چند فطره به فقیر

چند فطره را مى‌توان به یک فقیر داد؟

فطره و امور فرهنگى

آیا جایز است زکات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى - که باعث نشر معارف دین مى‌شود - صرف کرد؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه زکات فطره

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان