آخرین مطالب راه های اثبات اول و آخر ماه

رؤیت هلال باچشم مسلح

آیا رؤیت ماه به وسیله چشم مسلح و تلسکوپ‌ها و وسایل نجومى، اعتبار دارد؟

اختلاف افق

اگر هلال ماه رمضان یا شوال، در کشورى دیده شود - که افق آنها یک یا دو ساعت با شهر ما تفاوت دارد - آیا

محاسبات تقویمى

آیا اول ماه بر اساس تقویم محاسبات منجمان ثابت مى‌شود؟

اختلاف مراجع وشب قدر

با توجه به این که هر سال در ثبوت اول ماه رمضان، دچار اختلاف مى‌شویم، تکلیف شب قدر چه مى‌شود؟

اختلاف نظر مراجع

علت اختلاف نظر مراجع تقلید، در اعلام اول ماه رمضان و عید فطر چیست؟ آیا در گذشته این اختلاف بوده است؟

رؤیت هلال

راه‌هاى ثبوت اول ماه را به طور مختصر بیان کنید؟

اختلاف مراجع تقلید در ثبوت عید فطر

اگر بین مراجع تقلید در ثبوت عید فطر، اختلاف پیش آید، وظیفه مکلف چیست؟ آیا هر مقلد باید به نظر مرجع تقلید

اختلاف شب قدر

با توجه به اینکه هر سال در ثبوت اول ماه رمضان، دچار اختلاف مى شویم، تکلیف شب قدر چه مى شود؟

اختلاف در اعلام عید فطر

علت اختلاف نظر مراجع تقلید، در اعلام اول ماه رمضان و عید فطر چیست؟ آیا در گذشته این اختلاف بوده است؟

رؤیت هلال با چشم مسلح-اثبات اول ماه

چرا گفته اند که رویت هلال ماه باید با چشم غیر مسلح باشد و با چشم مسلح کفایت نمی کند؟

ستارگان و سرنوشت-ستارگان آسمان-محاسبات نجومی

می گویند سیاره امام علی(ع) زحل است، در مورد انتخاب این ماه برای امام علی(ع) توضیح دهید. انتخاب این سیاره

تقویم نجومی

آیا تقویم نجومی درست است یا خیر ؟

اثبات اول ماه

آیا برای اثبات اول ماه می توان از تکنولوژی روز استفاده کرد؟

چشم مسلح -اعلام عید فطر

آیا رؤیت ماه به وسیله چشم مسلح و تلسکوپ ها و وسایل نجومی، اعتبار دارد؟

مقالات بیشتر

پربازدیدترین مطالب ماه راه های اثبات اول و آخر ماه

محصولات
پرسمان پلاس
دانلود پوستر احکام نماز و روزه اساتید و دانشجویان