ویژگی های امام

فرق خدا با ائمه (لا فرق بينك و بينها)

فرق خدا با اولياى الهى (پيامبر و ائمه)، در اين است كه او خالق است و آنان مخلوق و بنده او هستند.(كه اين مطلب در همين سايت در يكي از پاسخ ها ذكر شده) -«لا فرق بينك و بينها الا انهم عبادك و خلقك فتقها و رتقها بيدك، بدؤها منك و عودها اليك» بنده همه اين مطالب رو قبول دارم ولي يكي از دوستان رو نميتونم قانع كنم و مدعي هست كه ما مقام خداوند رو پايين مياريم. در حالي كه همين خالق بودن خداوند اين رو ميرسونه كه مخلوق هر چه دارد از خالقه و بس

تقيه امامان(ع)

در مورد ائمه(ع) تقيه مي کردند، کسي که تقيه کند معصوم نيست چون حتما دروغ خواهد گفت؟

«تقيّه» از مادة «وَقٌي» است، مثل تقوا كه از مادة «وَقٌي» است. تقيّه معنايش اين است: در يك شكل مخفيانه‎اي، در يك حالت استتاري از خود دفاع كردن و به عبارت ديگر سپر به كار بردن، هرچه بيشتر زدن و هرچه كمتر خوردن؛ نه دست از مبارزه برداشتن، يا لزوما دروغ گفتن. مجموعه آثار شهيد مطهري ج18ـ سيري در سيره ائمه اطهار(ع)،شهيد مطهري
تقيه ريشه قرآني دارد.

ثقل اصغر و ثقل اكبر

چرا در روايات از معصومان(ع) به "ثقل اصغر"و از قرآن به "ثقل اكبر" تعبير شده است؟

انسان كامل «قرآن مجسّم» است و قرآن، «انسان كامل مُدَوّن». لذا اگر بخواهيم قرآن را به صورت عيني در خارج مشاهده كنيم و ـ به عبارت ديگر ـ اگر قرآن بخواهد شكل و شمايل پيدا كند، مي‏شود «معصوم و انسان كامل» و اگر بخواهيم انسان كامل را به نگارش درآوريم، مي‏شود «قرآن». و لذا مقارن هم‏اند و هر كدام بيان ديگري. چنانچه مولي اميرالمؤمنين علي(ع) مي‏فرمايد: انا القرآن الناطقمن قرآن ناطقم يا فرمودند: انا كلام الله الناطق؛ من كلام ناطق خدايم

حديث سفينه نوح

حديث سفينة نوح چيست؟

از احاديث معروف دربارة اهلبيت (ع) و امامان معصومين (ع) «حديث سفينه» است كه به طور گسترده در كتب معروف شيعه و اهل سنت آمده است، اين حديث را حداقل هشت نفر از صحابه از پيغمبر اكرم (ص) نقل كرده‏اند (ابوذر، ابوسعيد خدري،ابن‏عباس، اَنَس، عبدالله بن زبير، عامر بن واثله ، سلمة بن الاكوع و علي عليه السلام).

ولايت تكويني امامان(ع)

خارج از بحث مرجعيت علمي، امام چه نيازي به ولايت تکويني امام است؟ چه نيازي است که خداوند مرتبه هايي از ولايت خود را به امام دهد؟ چرا ما نمي توانيم مستقيما از رحمت خدا استفاده کنيم و با او ارتباط برقرار کنيم و چرا خدا در قرآن گفته با واسطه به سوي من بياييد وجود يک فاصله بين ما و خدا به نام امام به چه دليل است؟

در ابتدا تذکر اين نکته ضروري است که خداوند ولايت تکويني را به کسي واگذار نمي کند که خود بي کار باشد ولايت تشريعي و تکويني مطلق از آن اوست، و ليکن چون بناي خداوند بر اين است که کارها از طريق اسباب و وسائل عادي، و مجراي خويش انجام شود ، موجوداتي را مجراي فراعيني تشريعي و تکويني خويش قرار داده است.