ضرورت امامت

امامت واصول دين

اگر امامت اصل است چرا جزء اصول دين نيست؟

از نظر ما اصول دين اسلام عبارت است از توحيد, نبوت, معاد, عدل و امامت؛ منتهي چون اهل سنت در اين امر اختلاف کرده اند و دو اصل عدل و امامت را به عنوان اصول دين نپذيرفته اند, خود به خود اين دو اصل به مذهب شيعه اختصاص يافته و به عنوان اصول مذهب تلقي شده است. از سوي ديگر, «امامت» استمرار و ادامه «نبوت » است. تمام وظايف و شئوني که براي پيامبر (ص) ثابت است- به استثناي دريافت وحي- براي امام عليه السلام نيز ثابت باشد, وظايفي مانند:
1. تبليغ وحي
2. تفسير و تبيين وحي
3. اجراء وحي در سطح جامعه (تشکيل حکومت ديني)
4. قضاوت و داوري مردم
5. مبارزه با انحرافات و کجروي ها در تفسير و تطبيق دين

ولايت ،شرط قبولى اعمال

مراد از ولايت كه شرط قبولى اعمال قرار داده شده چيست؟

با توجه به اين كه ولايت از مسائل اعتقادي است و مسايل عقيدتي زيربنا و اساس امور عملي هستند نقش آن در صحت و بطلان اعمال بسيار منطقي و موجه است و تضادي با روايتي كه نماز را مبناي قبولي اعمال مي‏داند ندارد، زيرا نماز نيز در ميان اعمال ستون دين قلمداد شده، بنابراين در درجه اول عقايد زيرساخت اعمال‏اند، سپس در ميان خود اعمال ترتب و مدارج وجود دارد و برخي نسبت به ديگري حالت كليدي و زيربنايي دارد و چون ولايت از عقايد است اساس و زيرساخت نماز نيز مي‏باشد.

ضرورت امامت

ضرورت وجود امام معصوم(ع) بعد از پيامبران را توضيح دهيد.

دلايل امامت
1. دليل عقلي:
الف. حكم الهي تأمين هدف نه نقض غرض:

علم امامان(ع) به شهادت

جميع ائمه اطهار(ع) از نحوه و زمان و کيفيت شهادت خود آگاه بودند. آيا حضور در آن موقعيت و زمان، جوري خودکشي محسوب نمي شود؟


چند پاسخ در اين زمينه وجود دارد: پاسخ اول: هر چند ائمه(ع) از علم غيب برخوردارند و به وقايع گذشته و حوادث حال و آينده آگاهى دارند ؛ اما تكليف آنان مانند ساير افراد بشر بر اساس علم عادى است و علم غيب براى آنان تكليفى به دنبال نمى‏آورد به همين دليل علم غيب ائمه(ع) از نحوه شهادت خود براى آنان تكليف آور نيست. امام بر اساس علم عادى خود ميوه‏اى را پيش روى خود مى‏بيند كه مانعى از خوردن آن نيست و بر همين اساس تناول آن ميوه جايز است اگر چه بر اساس علم غيب از مسموم بودن آن آگاهى دارد.

ضرورت حجت در زمین

در دانشگاه در گفتگويي با يكي از دوستانم كه يك فرد سني است و ابهاماتي در مذهب ما (شيعه) دارد، سؤالاتي مطرح شد كه به درستي نتوانستم پاسخش را بگويم. او گفت كه «در احاديث و روايات شما آمده است كه: زمين خدا هيچ وقت و در هيچ زمان و مكاني بدون حجت خدا نمي شود. چرا زمين خدا بدون حجت خدا نمي شود؟»


اهميت و نقش اساسى «رهبر» و «راهنما»، در ادامه حيات و پيشرفت جامعه، غير قابل انكار است. انسان‏ها در تمامى دوران‏ها، نيازى اساسى به هدايت الهى دارند و خداوند نيز با انتخاب افرادى شايسته، اين نياز اساسى بشر را تأمين كرده است. بعد از پايان يافتن دوران نبوّت نيز، خداوند با انتخاب و تعيين افرادى شايسته و معصوم براى مقام امامت و رهبرى، به رفع اين نياز اساسى انسان‏ها و جامعه بشرى اقدام نموده است. اين انتخاب الهى امرى ضرورى و لازم بوده و ترك آن، خلاف حكمت است ...