ضرورت نبوت

اهداف و فوايد نبوت

اهداف و فوايد نبوت چيست؟


همانطور که ميدانيم هدف نهايى همه پيامبران،راهنمايي بشر جهت شناخت خدا، قرب به حضرت حق، توحيد و كمال انسان بود. اين هدف، همان هدف آفرينش انسان است. هدف هاى ديگر، هدف هاى ميانى و براى تحقق اين هدف نهايى است. در اينجا چند نمونه از اين اهداف بيان مي‌گردد.
(در ضمن دقت داشته باشيم که به اين اهداف بعد از تحقق ، فوايد هم گفته مي‌شود .

ضرورت بعثت

پيغمبر(ص) فرموده اند عقل رسول باطني و پيامبر رسول ظاهري و بيروني است که رسول باطني(عقل) برتر از رسول ظاهري است: <BR>1- آيا درست است؟ <BR>2- اگر عقل رسول باطني است پس خدواند 124000 پيامبر را براي چه آورده است؟

در روايات، ظاهراً تعبيري که عقل را رسول باطني ناميده باشد، نيامده است، بلکه عقل را حجّت باطنی فرموده اند ؛ چون حجّت اعمّ از رسول و امام و نبی و کتاب آسمانی و ... است.