ضرورت نبوت

بعثت در خاورميانه

چرا خدا اديان را فقط و بيشتر در سرزمين عرب مي آورده؟ چرا در چين يا ژاپن يا هند يا ايران و ... پيامبري مبعوث نشده است؟


در ابتداي بحث ذکر چند نکه ضروري به نظر مي رسد:
1- انگيزش پيامبران شناخته شده صاحب شريعت در مناطق ياد شده ، مساوى با نبودن پيامبر الهى در ساير مناطق نيست بلكه خداوند پيامبران زيادى را برانگيخته است كه آيين و شريعت پيامبران اولوالعزم را تبليغ كرده و پيام الهى را به همه نقاط جهان رسانده‏اند حتى شخصيت‏هايى چون بودا- كه در هند، چين و بسيارى از مناطق جنوب شرق آسيا تحت تأثير آيين او مى‏باشند- بنا بر احتمالى از پيامبران الهى بوده‏اند و جالب اين كه در آثار به جاى مانده از كنفوسيوس و بودا و اديانى- كه امروزه به عنوان «اديان پنهان خدا» شناخته مى‏شوند- نكاتى (همانند بشارت‏هاى تورات و انجيل) درباره

مكان بدون پيامبر

آيا در کره زمين مکاني هست که بر آن پيامبري وارد نشده باشد؟

بسياري از جاهاي كره زمين غيرمسكوني است بنابراين لزومي ندارد كه انبيا به آن مكان ها رفته باشند اما هيچ جامعه انساني بدون پيامبر و حجت الهي نبوده است. اما معني اين گفته اين نيست كه در هر شهر و روستايي پيامبري بوده است، بلكه مقصود اين است كه پيام انبياء به گوش همه مردم دوران ها رسيده است. پيامبر اسلام در مدينه بود و هيچ گاه به ايران و مصر و حبشه و ...

لزوم نبوت

اگر پيامبران نبودند نسل انسان منقرض مي شد يا خير؟

در پاسخ به اين پرسش به دو نکته اشاره مي شود:
1. براساس آيه اول سوره مبارکه نساء-«وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيرًا وَ نِساء» همه انسانهاي روي زمين ادامه نسل حضرت آدم(ع) و به تعبيري استمرار نسل حضرت نوح(ع)- خداوند در اين باره مي فرمايد: « وَ جَعَلْنا ذُرّيَّتَهُ هُمُ الْباقين»(صافات/77) هستند. به اين معني اگر انبياء الهي(يعني حضرت آدم(ع) و نوح(ع)) نبودند، نسل انسان اين دنيايي نيز منقرض مي شد.
2. يک برداشت ديگري نيز از پرسش مذکور وجود دارد و آن اينکه: بر اساس روايات متعدد و معتبر شيعه، هيچ گاه زمين را حجت خداوند خالي نيست؛ علي(ع) در اين باره مي فرمايند:
« اللهم بلي!

ضرورت نبوت

آيا انسانها به پيامبران نيازمندند به چه دليل يا دلايلي؟

چرا دين؟
اساسي‌ترين پرسش انسان دربارة دين و پيامبران الهي اين است كه دين و نبوت چه فايده و چه لزومي دارد؟ چرا بايد ديندار و پيرو پيامبران بود؟ رابطه دين و انسان چگونه‌ رابطه‌اي است؟ آيا زندگي بدون دين امكان‌پذير است و در اين صورت، ديني زيستن بهتر است يا زندگي منهاي دين؟ رابطه انسان و دين
گرايش انسان به دين امري ذاتي، عميق و ريشه‌دار است. دين نه تنها تأمين كنندة بسياري از نيازهاي انسان، بلكه خود نيازي بنيادين و نهفته در ژرفاي وجود آدمي است. «تا نه گي دو كه نه تن» مي‌نويسد: «حس مذهبي يكي از عناصر اوليه ثابت و طبيعي روح انساني است.

انبيا(ع) و خاورميانه

چرا پيامبران فقط از بين اعراب و بني اسراييل انتخاب مي شدند؟

نخست بايد دانست يکي از مهمترين وظايف پيامبران به ويژه پيامبران اولوا العزم، هدايت و داوري ميان مردمي است که به دليل شکل گيري نظام اجتماعي و تزاحم منافع با همديگر اختلاف پيدا کرده بودند زيرا انسان ها در ابتدا به صورت گروه هاي کوچک و به طور اشتراکي زندگي مي کردند. اما رفته رفته با پيدايش آتش و فلز و گسترش امکانات، برخي بر برخي سلطه پيدا کردند و بسياري از هدايت الهي دور شدند و آن يکپارچگي اوليه را از دست دادند.
اين بحران ها بيشتر در سرزمين هاي با تمدن کهن که به طور عموم در منطقه خاورميانه بودند شکل گرفت. از اين رو بيشتر پيامبران و به ويژه پيامبران اولوا العزم در اين مناطق مبعوث شدند.