ضرورت نبوت

مرشد قبل از پيامبر اسلام(ص)

قبل از پيامبر اسلام(ص) چه کسی مردم جزيره العرب را ارشاد می کرد؟ يا برای خود ول بودند و حجت الهی قبل از پيامبر(ص) که بوده است؟

با بررسي تاريخ اديان مشخص مي گردد که هيچ گاه زمين خالي از حجت نبوده است. در منابع قرآني و تاريخي پس از مرگ موسي دوازده نفر بر بني اسرائيل حکومت کردند، اين دوازده نفر قدرت سياسي نداشتند و رهبر معنوي بني اسرائيل بودند. قرآن به اين دوازده نفر اشاره آشکار دارد و از دوازده نقيب ياد مي کند (نگا: مائده، آيه 11 - آل عمران، آيه 11). مفسران اسلامي مي گويند اين دوازده نفر در زمان حيات حضرت موسي انتخاب شدند (تفسير فخر رازي، ج 3، ص 563).

ضرورت نبوت

با چه دلایلی می توان به کسی که فقط به خدا اعتقاد دارد ضرورت پیامبر(ص) را قبولاند؟

مى‏توان با دو تقرير كه هر يك مكمل ديگرى است، ضرورت نبوت را اثبات كرد.
تقرير اول: در اين تقرير، با سه مقدمه مى‏توان ضرورت نبوت را اثبات كرد:
1. انسان براى اين آفريده شده كه با عبادت و اطاعت خداى متعال، شايستگى دريافت رحمت‏هايى را پيدا كند كه ويژه انسان‏هاى كامل است. اما از آن جا كه اين كمال و سعادتِ والا، جز از راه انجام دادن افعال اختيارى، حاصل نمى‏شود، مسير زندگى بشر دو راهه و دو سويه قرار داده شده است، تا زمينه گزينش براى وى فراهم شود.
2.

اساس دعوت انبياء(ع)

اساس دعوت پيامبران چه بود؟ لطفا کامل بگوييد با ذکر سند.

با مراجعه به قرآن كريم اساس دعوت انبياء در موراد ذيل خلاصه مي شود:
1. توحيدو طاغوت ستيزي(ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت )
2.تلاوت آيات خداوند بر مردم(ابلاغ آموزه هاي وحياني): « هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي اْلأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ»(جمعه/2)
3. تزكيه و تربيت اخلاقي مردم: فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تعالي روح و انساني مردم(ويزكيهم)
4. تعليم و آموزش كتاب و حكمت «يعلمهم الكتاب و الحكمه»
5.

عصمت پيامبران(ع)

در مورد تفکر شيعه در مورد معصوم بودن ديگر پيامبران است با توجه به آياتي که در مورد ديگر پيامبران آمده است. آيا آنها نيز معصومند؟ اگر معصومند پس اين آيات چيست؟

همه پيامبران معصومند ولى عصمت داراى مراتب مختلفى است و برخى از انبياء به ويژه پيامبر اسلام(ص) در رتبه عصمت بالاترى قرار دارند. ليكن سه مرحله از عصمت در ميان همه انبيا وجود داشته است و هيچ پيغمبرى فاقد اين سه مرحله نبوده است. آن سه مرحله عبارت است از: 1- عصمت در تلقى وحى، 2- عصمت در تبليغ و بيان وحى، 3- عصمت در عمل به پيام وحى. به عبارت ديگر: 1- هيچ پيامبرى در دريافت وحى گرفتار خطا و اشتباه نمى‏شود. 2- در ابلاغ وحى نيز نه از خود چيزى بر آن مى‏افزايد و نه آن را فراموش و اشتباه مى‏كند. 3- در عمل و اجراء نيز عمداً و سهواً برخلاف آنچه وحى رسالى و تشريعى شده است عمل نمى‏كند.

حجت خدا بعد عيسي(ع)

طبق روايات جهان هيچ گاه ازحجت خدا خالي نيست و نبوده لطفا توضيح دهيد در فاصله زماني فوت حضرت عيسي (ع) و بعثت پيامبر(ص) چه کسي حجت خدا در زمين بوده است؟


با بررسي تاريخ اديان مشخص مي گردد که هيچ گاه زمين خالي از حجت نبوده است. در منابع قرآني و تاريخي پس از مرگ موسي دوازده نفر بر بني اسرائيل حکومت کردند، اين دوازده نفر قدرت سياسي نداشتند و رهبر معنوي بني اسرائيل بودند. قرآن به اين دوازده نفر اشاره آشکار دارد و از دوازده نقيب ياد مي کند (نگا: مائده، آيه 11 - آل عمران، آيه 11). مفسران اسلامي مي گويند اين دوازده نفر در زمان حيات حضرت موسي انتخاب شدند (تفسير فخر رازي، ج 3، ص 563).