دين و فمنيسم

تعدد زوجات در اديان

آيا در دينهاي ديگر مرد ها مي توانند بيش از يک زن بگيرند به غير از دين اسلام؟

چند همسرى ريشه‏اى كهن در ميان جوامع مختلف بشرى و اديان پيش از اسلام دارد.Allowed in Islam; pp.8-02, A Group Of Muslim Brothers, Teheran, P.B.5422. See: Sheriff, A.H. Why Polygamy is ابتكار اسلام در اين باره، اين است كه آن را محدود ساخت و شرايط سنگينى از جهت اخلاقى، اقتصادى و... بر آن حاكم كرد و بدون تحقّق آن شرايط، چند زنى را غيرمجاز اعلام نمود. در اديان معروف و بزرگ موجود به حكم خاصي در اين زمينه بر نخورديم . البته عملا ارباب اديان از آن منع مي كنند ولي استناد آن به كتب آسماني چندان روشن نيست.

حجاب در اديان

پوشش زن در ساير اديان الهي و حتي برخي از مکاتب بشري از چه جايگاهي برخوردار است وچه شباهتها وتفاوتهايي با اسلام دارد؟

از تاريخ استفاده مي‏شود كه آن‏ها هم نوعي حجاب داشتند. منتها حجاب‏هاي آنان با حجاب‏هاي مسلمين فرق داشته. شايد اين‏كه در روايات اسلامي داريم كنيزها واجب نيست سرشان را بپوشانند، به خاطر اين بوده كه اينان مسلمان نبودند، تحت حكومت اسلامي آمدند و حجاب را در تمام بدن رعايت مي‏كنند، منتها در موهاي سر رعايت نمي‏كردند. اين در حالي است كه ما مي‏بينيم بعضي از اهل كتاب هم پوشش سر را رعايت مي‏كردند.

سختي احکام زنان

سؤالي را قبلا پرسيده بودم كه جواب شما مرا قانع نكرد. پرسيده بودم كه چرا با توجه به تفاوت احكام زن و مرد در حسابرسي آنها تفاوتي نيست. شما در پاسخ بيشتر به فزوني احكام مردان (جهاد و ... ) پرداخته بوديد در صورتي كه منظور من اين بود كه احكام زنان بيشتر و سنگين تر است. مثلا بايد خود را بپوشانند يا غسل هاي واجب صحيح به جا آورند و ... و طبعا وقتي وظيفه سنگين تر است كوتاهي و گناه هم بيشتر است و به همين جهت است كه پيامبر(ص) در معراج مي فرمايند: «زني را ديدم كه به موهاي خود آويخته ... زني را ديدم كه ... » ولي در پرسش و پاسخ قيامت تفاوتي نيست و مثلا نمي گويند چون شما زن هستيد يا چون شما بچه به دنيا آورده ايد در حسابتان از اين جهت به شما امتيازي داده مي شود و نيز معني اين جمله كه بهشت زير پاي مادران است را نمي فهمم. اين سؤالي بوده كه مدتي ذهن من را به خود مشغول كرده و از شما مي خواهم مرا راهنمايي كنيد.

گفتني است از مجموعه آيات و روايات چندين نكته به روشني قابل اثبات است:
1. رحمت خدا بر غضب او سبقت دارد و پاداش نيكي را ده برابر و حتي بيشتر مي هد در حالي كه مجازات زشتي را تنها به همان مقدار و چه بسا مورد آمرزش قرار گيرد.
2. بر اساس آيه «لايكلف الله نفسا الا وسعها» خداوند از هيچ كس بيش از طاقت و توانايي او مسئوليت نخواسته است.

اختصاص سیر من الحق الي الخلقبه مردان

در سير انسان ها به سوي نقطه کمال (من الخلق الي الحق)، هيچ فرقي ميان مردان و زنان نيست ولي چگونه است که در مسير بازگشت (من الحق الي الخلق) پيامبران تنها از ميان مردان برگزيده شده اند؟ آيا خداوند ميان زنان و مردان تبعيض قائل شده است؟ آيا اين دليل بر برتري و کمال ذاتي مرد بر زن نيست؟

عارفان و سالکان کوي دوست، مراحل سفر را به چهار قسم تقسيم کرده اند که در تمام مراحل آن، حق حضور دارد.
1. سفر از خلق به حق و از کثرت به وحدت.
2. سير از حق به حق و سفر در درياي وحدت و شهود اسماء و اوصاف همان واحد يگانه و يکتا.
3. سفر از حق به خلق و از وحدت به کثرت آثار و افعال.
4. سير از خلق به خلق با همراهي حق و سفر از کثير به کثير در صحبت واحد يگانه.

جمعيت دختران و تعدد زوجات

آيا اينكه تعداد دختران در لحظه تولد بسيار بيشتر از پسران است با نظم مغايرتي ندارد. چرا بايد از همان ابتدا تعداد دختران بيشتر باشد كه مجبور شوند براي برقراري تناسب تعدد زوج را پيشنهاد كنند با توجه به اينكه ذات انحصار طلب زن اين نكته را نمي پذيرد و اين مسئله بر خلاف فطرت اوست؟

1. علت نابرابر بودن تعداد دختران و پسران، بيشتر بودن تعداد دختران متولد شده نيست تا اين پرسش مطرح شود که چنين موضوعي با نظم موجود در عالم ناسازگار مي باشد. زاد و ولد دختران و پسران به گونه اي است که در برخي سرزمين ها تعداد متولدين دختر بيشتر است و در برخي ديگر تعداد پسرها (مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 314، چاپ نهم)
و در هر صورت در اين باره گونه اي توازن وجود دارد.
2. با وجود چنين وضعيتي در تولد دختران و پسران، عواملي سبب فزوني تعداد دختران آماده به ازدواج از پسراني اين چنين مي شود که چند مورد از آن به قرار زير مي باشد.