دين و فمنيسم

ازدواج فرزندان ادم

با سلام اگه ارتباط جنسي با خواهر يا مادر حرام هست پس چرادر زمان حضرت ادم وحوا فرزندان انها براي توليد مثل با هم رابطه ي جنسي داشته اند. اگه اين طوري نيست پس چكونه نسل ما منقرض نشده؟

با سلام اگه ارتباط جنسي با خواهر يا مادر حرام هست پس چرادر زمان حضرت ادم وحوا فرزندان انها براي توليد مثل با هم رابطه ي جنسي داشته اند. اگه اين طوري نيست پس چكونه نثل ما منقرض نشده؟
پاسخ سوال كننده محترم در دوبخش ارايه می شود:
الف) فلسفه حرمت ازدواج با محارم
ازدواج با محارم خلاف فطرت است و در طول تاريخ ، بشر از آن دورى جسته است. تنها زرتشتيان به اين مسأله روىآورده‏اند و از همين‏رو، مورد اعتراض ديگران، حتى غربى‏ها قرار گرفته‏اند؛ به طورى كه برخى از آنان نيز از اين مسأله اجتناب مى‏كنند. توضیح بیشتیر نیازمند مطالعه عمیق مطالب زیل است:

قبح ذاتی ازدواج با دو خواهر

اين که ازدواج با دو خواهر قبل از اسلام اشکالي نداشته مربوط به ذات عمله؟ منظورم اينه که مثلا دروغ يا غيبت قبل از اسلام ذاتا حرام بوده و ربطي به قبل و بعد از اسلام نداشته، آيا ازدواج با دو خواهر مثل اين موضوع نيست؟

حرمت ذاتي و حرمت اعتباري:

فلسفه حق طلاق

چراحق طلاق زنان همانند مردان نيست و چرا حقوق آنان در طلاق ناديده گرفته شده است ؟ تبعيض هايي که دين در حقوق زنان ايجاد کرده است ناشي از بافت سنتي جامعه آن زمان عربستان بوده و اين خود نشانگر غير الهي بودن دين اسلام يا تحريف مباني دين با عقل و درک بشري و محدود محمد است ؟

دليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى‏گيرد و از نظر مديريت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميم‏گيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدايى به چند صورت قابل تصور است:
1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد.
2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد.
3. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند.
4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد.

فلسفه تعدد زوجات‏

علت تعدد زوجين در اين دنيا شدت شهوت مردان و ... گفته شده چرا در بهشت نيز تعدد زوجين وجود دارد؟

آخرت ظرف ظهور حقايق است لذا در آخرت حقيقت و ملكوت هر چيزي ظهور مي يابد اعمال و نيات و ملكات انسان ها نيز در آخرت ظهور مي يابند. لكن اعمال و نيات و ملكات هر كسي در مملكت وجود او به ظهور مي رسد چون اعمال و نيات و ملكات هر كسي از شئون خود اوست و بين انسان و آثار وجودي او ربط وجودي برقرار است و بسياري از نعمات بهشتي ظهورات اعمال و نيات و ملكات خود انسان بهشتي است - برخي از اين نعمات نيز تفضلات الهي هستند - و يكي از نعمت هاي بهشتي زوج هاي بهشتي هستند.

فلسفه حجاب

چرا در اين دنيا به حجاب خيلي اهميت داده مي شود ولي در آخرت همه لختند؟

قرآن کريم در مدح حورياي بهشتي مي فرمايد: «حور مقصورات في الخيام؛ بهشت داراي زنان بهشتي (حوري ها) است که در سراپرده هاي خود مستورند».(الرحمن، آيه 72)
با توجه به اين آيه شريفه مي توان گفت: پوشش از امور فطري انسان است و نوعي حجاب در بهشت نيز وجود دارد, البته اين آيه در مقام بيان و قار و حيا و عفاف حوريان بهشتي است و دلالتي بر لزوم حجاب در بهشت ندارد، ولي اجمالا نشان مي دهد كه در آخرت و بهشت هم نوعي پوشش هست و همچنين بيانگر عفيف بودن و نجيب بودن حوريان بهشتي است و اينطور نيست كه در آخرت همه لخت باشند.
مطلب ديگر اينكه قياس دنيا با آخرت درست نيست و بايد توجه شود كه هر ظرفي و عالمي خصوص