دين و فمنيسم

زنان در تورات

ديدگاه تورات در مورد زن چيست؟

1ـ نخست باید متوجّه بود که نگاه تورات و یهودیّت امروزی به زن ، ربط تامّ به نگاه تورات حقیقی و یهودیّت زمان حضرت موسی (ع) ندارد ؛ چرا که تورات و اعتقادات یهودیان نخستین به مرور زمان دچار تحریفات و تغییرات فراوانی شده و از اصل خود برگشته است ؛ لذا آنچه امروزه با عنوان نگاه تورات یا یهودیّت به زن مطرح می شود ، صرفاً از زاویه ی دید یهودیّت و تورات تحریف شده ی کنونی است نه از منظر یک دین حقیقتاً الهی.

حجاب راهبه هاي مسيحي

چرا راهبه هاي مسيحي علي رغم نداشتن عقيده حجاب در مذهبشان باحجاب و مقيدند؟

از تاريخ استفاده مي‏شود كه مسيحيان و پيروان ديگر اديان هم نوعي حجاب داشتند.

عقل زنان

چرا خدا زن را ناقص العقل آفريده است؟

در رابطه با خطبه 80 نهج البلاغه « النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ نواقص العقول، ...» كه پس از فراغ از جنگ جمل بيان شده، توجه به چند نكته ضرورى است:
اولاً: اين روايت به فرض صدور هرگز در مقام تحقير و پايين آوردن مقام و حيثيت زن و منافى تساوى زن و مرد در كمالات انسانى نيست. آنچه با دقت و ژرف‏كاوى در متن روايت به دست مى‏آيد نفى تشابه (Similarity) آن دو در همه زمينه‏ها است.
توضيح آن كه از ديدگاه اسلام زن و مرد هر دو در گوهر شريف انسانيت همتا و داراى مراتب كمالى واحدى هستند.

پیامبر زن

آيا دليلي وجود دارد كه هيچ پيامبر يا امامي از جنس زنان ارسال نشد؟

اقسام نبوّت و جایگاه زنان نسبت به این اقسام.

تعدد همسر و عدالت عاطفی

با توجه به اينكه اثبات شده به هيچ وجه نميشود يك مرد تساوي حقوق عاطفي بين چند همسر را رعايت كند چرا دين اسلام چندهمسري را عملي قبيح نمي داند؟ در اكثر اين خانواده ها فرزنداني بدون اعتماد به نفس و ضعيف وارد جامعه مي شوند

با توجه به اينكه اثبات شده به هيچ وجه نميشود يك مرد تساوي حقوق عاطفي بين چند همسر را رعايت كند چرا دين اسلام چندهمسري را عملي قبيح نمي داند؟
در اكثر اين خانواده ها فرزنداني بدون اعتماد به نفس و ضعيف وارد جامعه مي شوند
در اسلام تعدّد زوجات مشروط به تحقّق عدالت است. «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»؛نسا (4)، آيه 3.؛ «بر آنچه پاك باشد براى شما از زنان دو تا و سه تا و چهار تا و اگر ترسيديد كه دادگرى نكنيد پس يكى را به نكاح خويش درآوريد».