دين و آزادي

آزادي عقيده وآيه لا اكراه

آيا جمله «لا اکراه في الدين» حقيقت است؟ اگر چنين است چرا حکم کسي که بعد از مطالعه به دين مسيحيت روي آورد، اعدام است؛ آيا معني اين جمله نيست که مطالعه کنيد به شرطي که اسلام را انتخاب کنيد؟

خداوند متعال می فرماید: « لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى‏ لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ : در دين ، اكراهى نيست. بطور قطع راه درست از راه انحرافى ، روشن شده است. بنا بر اين، كسى كه به طاغوت كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره ی محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست. و خداوند، شنوا و داناست.» (البقرة:256)
1. معنی آیه ی شریفه این است که امور اعتقادی اساساً قابل اجبار نیستند ، نه اینکه اجبار ممکن است ولی اسلام حکم به اجبار نمی کند.

آيه لا اكراه وآزادي انسان

خداوند در کتاب قرآن گفته(لا اکراه في الدين) ولي بعدا ميگه اگه اين راه رو نرين، به جهنم مي رويد يعني بعضي وقتها اجبار هست، خب يعني چي؟

1ـ معنی آیه ی شریفه این است که امور اعتقادی اساساً قابل اجبار نیستند ، نه اینکه اجبار ممکن است ولی اسلام حکم به اجبار نمی کند. چون اعتقاد، امر قلبی است و امر قلبی را نمی توان با اجبار پدید آورد. نمی توان با تهدید و کتک زدن کسی را وادار کرد که کسی را دوست داشته باشد ؛ یا از کسی متنفر شود. چون این امور ، مربوط به قلبند. بلی می توان کسی را با زور و تهدید وادار نمود که در زبان اظهار محبّت به کسی کند یا به وجود خدا اقرار نماید یا به ظاهر نماز بخواند ، ولی هیچگاه نمی توان او را به زور وادار نمود که در قلب نیز به آن شخص محبّت داشته باشد یا وجود خدا را بپذیرد یا به نیّت قربةالی الله نماز بخواند.

آيه لا اكراه في الدين - دين و آزادي

در جواب کساني که تا مسأله اي پيش مي آيد، مي گويند لااکراه في الدين و سريعا از مسأله فرار مي کنند، چه پاسخي داريد؟ براي مثال وقتي به خانمي مي گوييم اين چه وضع حجاب است و مي گويد در دين هيچ اجباري نيست. به آقايي مي گوييم فلان گناه را نکن مي گويد لا اکراه في الدين.

شناخت معناي دقيق ( ( لا اكراه في الدين ) ) ،منوط به نگرشي جامع به آيات قرآن و مجموعه معارف آن است . مسلم است كه در اسلام ، احكام اجباري فراواني وجود دارد؛ مانند ( ( حدود ) ) وقوانين اجتماعي . اين محدوده نيز، مشتمل بر احكام اكراهي فراواني است. مسلماً كساني كه حد بر آنان جاري مي شود، راضي به آن نيستند و. ...ازاين رو بايد در فهم ابتدايي از جمله ( ( لا اكراه في الدين ) ) تجديد نظر كرد.
معناي ظاهري اين آيه آن است كه اصل پذيرش دين ، قابل اكراه و اجبارنيست ؛ يعني ، نمي توان كسي را به زور به پذيرش آييني وادار نمود و ياعقيده اي را از او سلب كرد .

آزاد انديشي در اسلام

آيا اسلام اعتقاد به تفکر آزاد دارد يا نه؟ و اگر نتيجه اين تفکر با آموزه هاي دين تناقض داشته باشد تکليف چيست؟

دعوت به تفكروانديشه يكي از ويژگي هاي بارز اسلام ووجه امتیاز آن از ديگر اديان موجود است . اساس اين دعوت مبتني بر اين انگاره است كه شارع مقدس اسلام آگاهي و اطمينان كامل به فقدان مطالب ضد عقلي در دين خود داشته است. بنابراين فرض وجود تناقض واقعي بين عقل و اسلام فرضي بي مصداق است و اگركسي در موردي با چنين احتمالي روبروشد يا در بررسي هاي عقلاني به درستي متد عقلي را رعايت نكرده و يا در فهم معارف دين دچار اشتباه شده و بايد به باز خواني و بررسي مجدد هردو بپردازد تا اشتباه خود را دريافته و تصحيح كند.