دين و آزادي

نبود حرج در دين

چرا خداوند گفته در دين حرج و سختي نيست با اينکه خداوند براي ما تکليف قرار داده اند با اينکه اصلاً معني تکليف سختي است.


منظور از نبود حرج در دين اين است که تکاليف دين خارج از طاقت متداول انساني نمي باشند. لذا مثلاً اگر کسي نتوانست ايستاده نماز بخواند لازم نيست به خود زور بزند و به هر قيمتي ايستاده نماز بخواند ؛ بلکه مي تواند بنشيند و نماز بخواند ؛ و اگر نشستن هم سخت است بخوابد و نماز را به جا آورد. يا اگر نمي تواند روزه بگيرد لازم نيست بگيرد ؛ و ... . پس تکليف در دين هست ولي حرج در تکليف ديني نيست. ضمناً توجّه شود که حرج به معني سختي متداول نيست بلکه به معني تنگي و سختي طاقت فرسا مي باشد.

تسامح و تساهل

مرز تسامح و تساهل در دين تا کجاست؟ در چه مواردي (علي الخصوص در زمينه هاي فقهي) ميتوان مسامحه کرد؟ براي من دانشجو که فرد عام هستم چگونه است؟


مقدمه:
آنچه از آيات و روايات بر مي آيد نشان از آن دارد که بناي اسلام بر سخت گيري و مشقت نيست. از سوي ديگر با لاابالي گري و بي قيد و بندي نيز به هيچ وجه تناسبي ندارد و به شدت مخالف است. احکام فقهي که بر آمده از آيات و روايات است همگي چنين فرضي را پيش فرض گرفته اند و بر همين اساس احکام اسلام توسط فقها عرضه گرديده است.

آزادي دين در ايران

چرا در ايران حق انتخاب دين وجود ندارد و چرا گزينه اي مانند بي دين وجود ندارد؟


1. به طور خلاصه بايد گفت امروز در كشور ما و در جمهوري اسلامي اديان آسماني به رسميت پذيرفته شده است .
2. اصولا تفتیش عقیده د ردین اسلام جایی ندارد و اساسا همان طور که محبت به دیگران با زور ایجاد نمی شود ، عقیده را ( از انجا که به قلب و دل مربوط می شود )هم نمیتوان به کسی تحمیل کرد و اعتقاد , اجبار بردار نیست . ( معنای لا اکراه فی الدین همین است )
پس حق انتخاب دين وجود دارد اما بايد بين پذيرش و انتخاب يك دين با ترويج و نشر آن (كه در نتيجه با سست كردن مباني اديان ديگر از جمله اسلام در بين مردم ملازمه دارد) فرق گذاشت.
3.

برده‏ داري در اسلام‏

آيا کنيز و غلام منافاتي با عدالت انساني ندارد در داستان راستان خواندم که امام رضا قصد داشت بعد از اينکه غلامي به حرف او توجه نکرد با تازيانه او را بزند؟

اسلام تمام افراد بشر را از يك پدر و مادر مى‏داند و هيچ امتيازى براى رنگ، ثروت، مقام، قبيله، نژاد و... قائل نمى‏شود. اسلام تنها امتياز را تقوا مى‏شمرد و گرامى‏ترين مردمان را، پرهيزگارترين آنان مى‏داند.حجرات (49)، آيه 14. اسلام، مردم را مانند دانه‏هاى شانه با هم برابر مى‏داند؛ چنان كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمود: «الناس كلهم سواء كاسنان المشط»؛ «مردم مانند دانه‏هاى شانه برابرند».صدوق، من لايحضره الفقيه، (قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1413 ه. ق)، ج 4، ص 379. در نگاه اسلام، نابودى ملت‏ها و اقوام مختلف، ناشى از عدم مساوات آنان در برابر قانون حق و اجرا نشدن آن در سطح جامعه است.

برده‏ داري در اسلام

چرا اهل بيت (ع) كنيز و غلام داشته اند ؟

کنيز و غلام در اسلام ، جايگزين برده گرديد و بعنوان عضوي از اعضاي خانواده محسوب مي گرديد .
اهل بيت (ع) براي کنيز و غلام شان ارزش قائل مي شدند ، از تحقير و توهين و تنبيه دوري کرده و ديگران را هم از اين کار باز مي داشتند .