ضرورت دین

فلسفه دين

چرا دين داشته باشيم؟ آيا خدا کافي نيست؟! لطفا بدون احساسات و بدون تعصبات ديني و فقط با منطق جواب بديد .

دنيايي که در آن زندگي مي کنيم عرصه تکامل است و هر موجودي در مسير تکامل خود گام مي گذارد که هيچ گاه در آن تخلف ندارد به جز انسان که - چون با عقل و اراده و اختيار ويژه است و از ساير خلايق برتري دارد - طبعا راه انتخاب درست و نادرست براي او وجود دارد.

دين و نياز بشر

بشر چه نيازي به دين دارد و آيا اساسا دين هم به بشر نيازمند مي باشد؟


در این باره به منابع زیر مراجعه فرمایید:
1ـ انتظار بشر از دين ، محمد امين احمدی
2ـ انتظارات بشر از دین ، عبدالحسین خسرو پناه
3ـ انتظار بشر از دين ، آیة الله جوادی آملی
همچنین در این باره مقاله ی زیر از محقّق بزرگوار جناب آقای حمیدرضا شاکرین ، به عنوان قدم نخست ، می تواند راهگشا باشد.
چــــــــرا دیــــــــن؟
اساسي‌ترين پرسش انسان درباره دين اين است كه دين چه فايده و چه لزومي دارد؟ چرا بايد ديندار بود؟ رابطه دين و انسان چگونه‌ رابطه‌اي است؟ آيا زندگي بدون دين امكان‌پذير است و در اين صورت، ديني زيستن بهتر است يا زندگي منهاي دين؟