اجنه

دين جن

لطفا در مورد دين و دينداري در اقوام جن توضيح دهيد.

در پاسخ به اينكه اصولا طائفه جن از چه نوع پيغمبري و شريعتي پيروي مي كنند؟ وضعيت و شرايط اين موجودات پيش از آدم ابوالبشر و پس از او, و هم چنين پيش از بعثت پيامبر(ص ) و بعد از ايشان چگونه مي باشد؟ بايستي به چند نكته اساسي توجه بكنيم :
1- جنس جن به لحاظ اينكه با انسان از نظر خلقت تفاوت دارد و از حواس انساني پوشيده است , به طور دقيق و جزئي نمي توان به احوال آنان از تمامي ابعاد پي برد. تنها در محدوده معلوماتي كه قرآن و احاديث در اختيار انسان مي گذارد, مي توان اطلاعاتي را كسب كرد.

ترس جن از بسم الله

آيا جن هم نماز مي خواند؟ اگر جن مؤمن داريم چرا از بسم الله مي ترسند؟

جن - چنان که از مفهوم لغوي اين كلمه به دست مي آيد -موجودي است ناپيدا كه وجود آن را قرآن كريم تصديق كرده و مشخصاتي رانيز براي آن معرفي نموده است از جمله اين كه : 1- جن در عرض موجودات طبيعى است 2-از شعله آتش آفريده شده اند .3- در بسيارى ويژگى‏ها همانند انسان است، مانند انسان داراي تكليف و مسووليت هستند ؛ يعنى مكلف است و هدف او بندگى خداست، (الذاريات، آيه 15) پيامبر دارد، منتها پيامبر او از انسان‏هاست، چنانچه در خدمت سليمان نبى بوده‏اند، (النمل، 17 و 39 - سباء، آيه 12 و 41) و برخى از آنها به خدمت پيامبر اكرم رسيده‏اند و قرآن را گوش داده‏اند و به آن ايمان آورده‏اند، (الاحقاف، 29 - الجن،

تسخير جن

آيا اجنه را مي توان به تسخير گرفت، به چه نحوي؟ آيا مي توان از آنها به نفع اهداف شوم استفاده کرد؟ اگر مي شود آيا اين با عدالت خدا ناسازگاري ندارد؟


ابتدا مناسب است اطلاعاتي از جن مطرح گردد: در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و به حواس طبيعى و عادى قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات جن است. جن كه در اصل معنا مفهوم «پوشيدگى» دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام «جن» نيز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به «جان» نيز ياد مى‏شود (الرحمن، آيه 39 و حجر، آيه 27).
1ـ جن موجودى است كه از آتش آفريده شده، بر خلاف انسان كه از خاك آفريده شده است.

دين اجنه

آيا در بين اجنه نيز پيامبري يافت مي شود؟ اگر آنان مکلف به فروع هستند مرجع تقليد آنان چه کسي خواهد بود؟

در پاسخ به اينكه اصولا طائفه جن از چه نوع پيغمبري و شريعتي پيروي مي كنند؟ وضعيت و شرايط اين موجودات پيش از آدم ابوالبشر و پس از او, و هم چنين پيش از بعثت پيامبر(ص ) و بعد از ايشان چگونه مي باشد؟ بايستي به چند نكته اساسي توجه بكنيم : 1- جنس جن به لحاظ اينكه با انسان از نظر خلقت تفاوت دارد و از حواس انساني پوشيده است , به طور دقيق و جزئي نمي توان به احوال آنان از تمامي ابعاد پي برد. تنها در محدوده معلوماتي كه قرآن و احاديث در اختيار انسان مي گذارد, مي توان اطلاعاتي را كسب كرد. 2- طبق صريح آيات قرآن , جن هم مثل انسان مكلف است . اما چگونه تكليفي ؟ جزئيات آن معلوم نيست .

آفرينش جن

آيا جن وجود دارد و اگر وجود دارد چگونه از آن آگاه شويم؟

وجود جنّها تاکنون نه از راه علوم تجربی به اثبات رسیده و نه فلاسفه برهانی بر وجود آنها دارند.
امّا اینکه فلاسفه برهانی بر وجود آنها ندارند ، چون وجود یک نوع مادّی ـ چه نوع مادّی محسوس باشد و چه نامحسوس ـ از امور جزئی (غیر کلّی ) است و وجود امور جزئی با برهان عقلی قابل اثبات نیست ؛ همان گونه که وجود هیچکدام از حیوانات موجود در روی زمین از راه برهان عقلی قابل اثبات نیست.