اجنه

حشر جنّ‏

آيا جنّيان نيز در قيامت محشور مى‏شوند؟

آيات اعاده كل خلق - كه دلالت بر بازگشت همه وجود و سير و حركت همه به سوى معاد و مبدأ متعال مى‏كند شامل موجودات نامرئى(جن ) هم مى‏شود ؛ لكن علاوه بر اين آيات، بعضى از آيات قرآنى به طور خاص، به حشر موجودات نامرئى (جن ) اشاره مى‏كند:<BR>«وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنْ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنْ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْض

فرق انسان و جن

فرق جن و انسان چيست؟

در عالم هستي برخي از موجودات غيرمحسوس‏اند و به حواس طبيعي و عادي قابل درك نيستند. يكي از اين موجودات جن است. جن كه در اصل معنا مفهوم «پوشيدگي» دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اي به نام «جن» نيزدر قرآن وجود دارد. در قرآن گاهي از اين موجود به «جان» نيز ياد مي‏شود (الرحمن، آيه 39 و حجر، آيه 27).
ماهيت و حقيقت اين موجودات چندان براي ما روشن نيست ولي از پاره‏اي آيات و روايات مي‏توان به برخي از مشخصات اين موجود دست يافت، از جمله:
1- از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از خلق انسان است (حجر، آيه 27 - الرحمن، آيه 15).

زندگي جنيان

غذا و عذاب جنيان چيست؟ (تمام روايات و نظريات دانشمندان)

نظرات در مورد جنها متعدد و متفاوت و گاه متضاد است. آنچه از آيات و روايات معلوم است اين است که: 1.جنها موجوداتي زنده اند. 2. مثل انسان داراي قوه درک قوي هستند. 3. مثل انسان مکلفند و رسولاني از جن و انس بر آنها فرستاده شده است و پيامبر ما و ائمه اطهار(ع) نبي و ائمه آنها نيز هستند. 7. مي توانند به اشکالي متمثل شوند. 8. جنها انواع مختلفي دارند که برخي از آنها مثل حيوانات کم شعورند. 9. غذا مي خورند. 10. زاد و ولد و تناسل دارند. 11. مي ميرند. 12. براي آنها نيز آخرت و بهشت و جهنم وجود دارد. 13. در دنيا نيز خوشي و ناخوشي و لذت و درد دارند. 14. جسماني هستند ولي جسم آنها نامرئي است. 15.

مرگ جنيان

اصولاً جنيان مرگ دارند؟ ظاهراً که عمر ابليس حداقل از عمر خلقت اين دنيا خيلي بيشتر است!

چيستى جن در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و با حواس طبيعى قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات جن است. جن كه در اصل معناى »پوشيدگى« دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام »جن« در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به »جان« نيز ياد مى‏شود)الرحمن، آيه 39 و حجر، آيه 27). ماهيت و حقيقت اين موجود چندان براى ما روشن نيست ولى از پاره‏اى آيات و روايات مى‏توان به برخى مشخصات اين موجود دست يافت، از جمله: 1- از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از آفرينش انسان است)حجر، آيه 27 - الرحمن، آيه 15). 2- مانند انسان مكلف و مسؤول است)ذاريات، آيه 56).

جن بودن گربه سیاه

آيا گربه هاي سياه رنگ جن هستند؟!

در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و با حواس طبيعى و عادى، قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات «جن» است. جن كه در اصل معنا و مفهوم «پوشيدگى» دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام «جن» نيز در قرآن وجود دارد. در قرآن گاهى از اين موجود به «جانّ» نيز ياد مى‏شود. الرحمن / 39 و حجر/ 27.
ماهيت و حقيقت اين موجودات، چندان براى ما روشن نيست؛ ولى از پاره‏اى آيات و روايات مى‏توان به برخى از مشخصات اين موجود دست يافت، از جمله:
1- از آتش آفريده شده و خلق آن پيش از خلق انسان است. حجر/ 27 - الرحمن/ 15.
2- جن نيز مانند انسان مكلف و مسؤول است.