اجنه

فرار جن‏ها از مقابل شهابها

معناى فرار جن‏ها از مقابل شهابها چيست؟

در جهان آفرينش، موجوداتي ديگر حضور دارند كه از جمله آنها «اجنه» هستند و شياطين نيز از طايفه آنها مي‏باشند. «جنّ» موجودي است داراي قدرت نفوذ به آسمان‏ها. آسمان‏ها نيز محل تدبير امور است و ملائكه الهي - كه كارگزاران دستگاه عظيم خلقت‏اند - بر طبق برنامه‏هاي معيّن، به تدبير امور زمين و غير آن اشتغال دارند.

ازدواج با جن

آيا ازدواج انسان با جن حقيقت دارد و اگر بله، حاصل اين ازدواج چيست؟

ارتباط برخي انسان ها با جن ها قابل انکار نيست اما ازدواج با آنها براساس شنيده ها است و مورد مستند در اين باره سراغ نداريم. بلکه چه بسا اساسا نادرست باشد زيرا جن و انسان دو گونه وجود هستند، از طرف ديگر قرآن همه انسانها را فرزند آدم و حوا مي داند بدون آنکه واسطه ديگري در نسل آنها وجود داشته باشد؛ در حالي که اگر فرزندي از چنين ازدواجي پديد آيد اجداد غير انساني خواهد داشت و با ظاهر قرآن ناسازگار مي نمايد.

جهان اجنه

راجع به جهان اجنه توضيح دهيد.


چيستى جن
در عالم هستى برخى از موجودات غيرمحسوس‏اند و با حواس طبيعى قابل درك نيستند. يكى از اين موجودات جن است. جن كه در اصل معناى »پوشيدگى« دارد، از چشم انسان پوشيده است. قرآن وجود اين موجود را تصديق كرده و سوره‏اى به نام »جن« در قرآن وجود دارد.

پيامبر جن‏ها

آيا جنيان نيز مانند انسان‌ها داراي پيامبر بوده‌اند؟ (اگر داشتند آيا كتاب و معجزه هم داشته‌اند؟)

كلمه‌ي جن در اصل به معني چيزي است كه از حس انسان پوشيده باشد1و جن هم موجودي است ناپيدا كه مشخصات زيادي براي او در قرآن ذكر شده است كه پاره‌اي از آن را مي‌آوريم:
1- جن موجودي است كه از شعله‌ي آتش آفريده شده، بر خلاف انسان كه از خاك آفريده شده است. «و خلق الجان من مارج من نار.»2
2- داراي علم و ادراك و تشخيص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال هستند.
3- گروهي از آنها مؤمن صالح و گروهي كافرند. «و انا منا الصالحون و منا دون ذلك.»3
4- آنها داراي حشر و نشر و معادند.4

جن در اماكن متروكه

چرا اساسا امكان تردد جن ها در بيابان ها خرابه ها و يا حمام و مكان هاي تاريك بيشتر است؟

در مورد جايگاه و محل تردد جن چنين ذكر گرديده كه آنها اصولا در قيد و جا و مكان خاصي نيستند، نحوه زندگي آنها به صورت گروهي است بدين نحو كه يكي رهبر و بزرگ آنها به حساب مي آيد و ديگران پيرو او هستند. البته به اين مطلب هم تصريح شده كه برخي اماكن براي آنها كشش و جاذبه خاصي دارد(1) ، اما اين بدان معنا نيست كه آنها اساسا در آن مكانها به سر مي برند.