شیطان

شناخت شيطان

شيطان به چه شكل يا اشكالي در مي آيد؟

در مجمع السلوك آمده است شيطان آتشي است ناصاف كه به تاريكي فكر آميخته است او در جسم و روان آدمي مانند جريان خون جاري است با توجه به اين سخن در مورد تمثل شيطان بايد گفت تمثل يعني ظهور چيزي براي انسان به صورتي كه آدمي با آن انس و الفت دارد و با عرفش از ظهور مي سازد مانند ظهور جبرئيل براي حضرت مريم (عليهما السلام) به صورت بشري تمام عيار چون مالوف و معهود آدمي از رسالت همين است كه شخص رسول رسالت خود را گرفته و نزد مرسل اليه ( انسان ) بيابد و آنچه را كه گرفته از طريق تكلم ادا كند بنابراين معناي تمثل جبرئيل براي مريم به صورت بشر اين است كه در ادراك مريم به آن صورت محسوس شد نه اين كه به واقع هم به آن

ماهيت شيطان

شيطان اگر فرشته بود، چرا بد كرده است؟

شيطان از جنيان است، نه از فرشتگان. در آيه اي از قرآن بر جن بودن ابليس تصريح شده است: "فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربّه ؛ تمام فرشتگان سجده كردند جز ابليس كه از جنس جن بود...".(1)
دليل ديگر بر جن بودن آن كه فرشتگان پاك و معصوم اند، ولي ابليس معصيت كرد.
دليل سوم: قرآن مجيد خلقت جن را از شعله هاي آتش مي داند.(2) كه ابليس هم جنس آنها است. چنان كه قرآن از او حكايت مي كند كه گفت: "مرا از آتش آفريدي و آدم را از خاك ".(3) اما فرشتگان به بيان پيامبر(ص) از نور آفريده شده‌اند.(4)

تعداد شيطان

آيا فقط يك شيطان وجود دارد و همين يك شيطان توانسته است انسانها را تا اين اندازه به دام اندازد ؟

شيطان معني وسيعي دارد و به هر موجود سركش و طغيان گر و موذي اطلاع مي شود و در قرآن نيز به انسان پست و خبيث و طغيانگر نيز كلمه شيطان اطلاع شده است :‹‹ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس و الجن ؛ و چنين قرار داديم براي هر پيامبري دشمني از شيطانهاي بشري و جن را ›› (انعام /112)
در آيه فوق ، كلمه شيطان هم به شيطان هاي انساني و هم به شيطانهاي غير انساني كه از نظر ما پنهان هستند ، اطلاق شده ، اما ‹‹ ابليس ›› اسم خاص براي شيطاني است كه در برابر آدم (ع) قرار گرفت و در حقيقت رئيس همه شياطين است . بنابراين شيطان اسم حنس است .

طرد شیطان به خاطر یک سجده نکردن

چرا خداوند شيطان را كه يكي از بزرگترين فرشته هاي خدا بوده شيطاني كه 8000 سال خدا را سجده كرده بود فقط به خاطر يك سجده نكردن بر انسان از درگاه خدا راند تا براي ما انسانها بهشت و جهنم بوجود بيايد ؟

در جواب شما دوست عزيز که فرموده ايد :«چرا خداوند شيطان را که يکي از فرشته هاي خدا بوده و مدت هشت هزار سال عبادت کرده بود را به خاطر يک سجده نکردن بر انسان از درگاه خود راند تا براي ما انسانها بهشت وجهنم بوجود آيد » بايد عرض شود که :
1- شيطان يا ابليس «جن» بوده است و اين مطلب در قرآن در سوره کهف آيه 50 آمده که مي فرمايد «فسجدوا الا ابليس کان من الجن – يعني همه ملائکه سجده کردند مگر ابليس که از جنيان بود .
2- شيطان يا ابليس مدت 600 سال همراه فرشتگان مشغول عبادت بوده است .

اغواگري شيطان خلایق را در یک لحظه

چگونه شيطان در آن واحد مي تواند در نفس خلايق بي شمار وسوسه كند اين چه قدرتي است

اولا: شيطان تنها يك فرد نيست بلكه ذريه و فرزندان آن و همكاراني دارند از جنيان و انسانها كه قرآن كريم مي فرمايد شياطين الانس و الجن (1)( انعام 116)
هر كس در اين جهان دوستاني داشته و با كساني آمد و شد دارد چون بدون دوست و رفيق كسي نمي تواند زندگي كند خوبان دوستان و همفكران خوب و بدان دوستان و هم فكران بد براي خود انتخاب مي كنند به گونه اي كه شاعر مي گويد :
كبوتر با كبوتر باز با باز كند همجنس با همجنس پرواز