شیطان

سیر نزولی شيطان

اگر مقام فرشتگان ثابت است و سير نزولى ندارند پس چرا شيطان از آن‏مقام نزول كرد؟

اينكه انسان تنها موجود مختار در عالم باشد ادعايي بيش نيست بلكه تعمق در آيات قرآن موضوع مختار بودن جن را تاييد مي‏كند بنابراين با توجه به اينكه ابليس از طايفه جن و از ملائكه نيز محسوب مي‏شده است مجازات وي به دليل مختار بودنش صورت گرفته است. قرآن محيد صريحاً شيطان را از طايفه جن خوانده است: كانَ مِنَ اَلْجِنِ‏؛ (18:50)؛(كهف، آيه 50). البته ممكن است پرسيده شود: چرا در آيه 34 بقره فرموده است: وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ‏؛ (2:34) هنگامي كه بر فرشتگان گفتيم برآدم سجده كنيد سجده نمودند، جز ابليس.

مجازات شيطان در جهنم

آيا شيطان مجازات مي شود؟ شيطان چگونه در جهنم سوزانده مي شود؟

بلي شيطان هم عذاب مي شود و همجنس بودن مانع از عذاب ديدن و تأثير و تأثر نمى‏شود. ما انسان‏ها نيز از خاك آفريده شده‏ايم، درعين حال اگر خشتى بر پيكرمان فرود آيد از آن آسيب خواهيم ديد.

عوامل گمراهي ، نفس اماره یا وسوسه هاي شيطان

آيا نفس اماره ما را گمراه مي كند, يا وسوسه شيطان , يا هر دو يكي است ؟

شيطان (ابليس ) غير از نفس اماره مي باشد. نفس اماره وسوسه گر دروني است و شيطان وسوسه گر بيروني . البته گاهي به نفس اماره , ((شيطان نفس )) مي گويند. بنابراين شيطان در معاني مختلفي به كار گرفته مي شود:
الف ) ابليس كه همان شيطان جني معروف است كه بر اثر خودداري از سجده بر آدم , از درگاه الهي رانده شد.
ب ) هرگونه عامل شر, اعم از نفس اماره , انسان هاي بد (شياطين انسي ) و يا عوامل طبيعي مانند ميكرب و... بنا بر آنچه كه در روايتي آمده فرموده اند: ((شيطان مانند خون در بدن انسان ها جريان دارد)), (كافي , ج 2, ص 440 - نيز, ج 8, ص 113).

عذاب شيطان با آتش

اگر شيطان از آتش است چگونه در آتش جهنم خواهد سوخت؟

هم‏جنس بودن مانع از عذاب ديدن و تأثير و تأثر نمي‏گردد. ما انسان‏ها نيز از خاك آفريده شده‏ايم، در عين حال اگر خشتي بر پيكرمان فرود آيد از آن آسيب خواهيم ديد. علاوه اين كه حقيقت آتش جهنم براي ما روشن نيست. آنچه مسلم است اين كه اگر بخواهيم آن چيزي كه در آن جا موجود است را به چيزي كه در اين دنيا هست تشبيه كنيم، نزديك‏ترين امر آتش است؛ اما آيا آن آتش هم از هيزم‏هاي چوبي و يا سوخت‏هاي دنيوي برافروخته شود؟ قرآن اين مسأله را نفي مي‏كند.

چگونگی حضور شيطان در همه جا

چگونه شيطان يک نفر است اما در يک زمان در تمام دنيا وجود دارد و مي تواند چند نفر را با هم فريب بدهد؟

شيطان در معاني مختلفي به كار گرفته مي شود:
الف ) ابليس كه همان شيطان جني معروف است كه بر اثر خودداري از سجده بر آدم , از درگاه الهي رانده شد.
ب ) هرگونه عامل شر و گمراهي و انحراف, اعم از نفس اماره, انسان هاي بد (شياطين انسي) جني هاي گمراه و گمراه کننده (شياطين جني).
شيطاني که فرد واحدي است همان ابليس است و شيطان به معناي عام آن اختصاص به ابليس ندارد و شامل تمام نيروهاي منحرف کننده و گمراه کننده پيراموني انسان مي شود و فرد واحدي نيست، بنابراين مي تواند همه جا و به صورت هاي مختلف مانند کتاب، مقاله، روزنامه، سخنراني، موسيقي، تصوير، فيلم، شبهه و مانند آن باشد.
توضيح بيشتر: