شیطان

شيطان و ميكرب

مي گويند پيامبر صلي الله عليه و آله فرضا گفته ناخن هايتان را کوتاه کنيد چون شيطان زير آنها جمع مي شود يا از کوزه شکسته ي لب پَر آب نخوريد چون محل تجمع شياطين است؛ مي گويند پيامبر به اين دليل از شيطان نام برده چون نمي توانسته به مردم بفهماند که ميکروب چيست اما عرضم اينجاست که از کجا معلوم که ما به اشتباه شيطان را ميکروب نمي ناميم و حقيقت ميکروب چيزي جز شيطان نيست؟!

کلمه شیطان از نظر لغویین بزرگ :
لسان العرب گفته است:
شَطونٌ: طويل أَعوج.(دراز کج )
شَطَنَ عنه: بَعُدَ.(از آن دور شد)
الشاطِنُ: البعيد عن الحق‏. (دور از حقّ )
الشاطِنُ: الخبيث.
الشيطانُ:حَيَّةٌ له عُرْفٌ.( ماری است که دارای مو است ؛ یا دارای یال است)
انّ العرب تسمي بعض الحيّات شيطاناً ، و قيل: هو حية له عُرْفٌ قبيح المَنْظَر. (همانا عرب بعضی از مارها را شیطان می نامد ، و گفته شده آن ماری است که مو داشته و قیافه ای زشت دارد.)
الشيطان: كل عات متمرد من الجن و الإِنس و الدواب شيطان‏.