شیطان

فرزندان ابليس

آيا ابليس فرزند دارد اگر هست نام يكي را بنويسيد؟

1. از جمله آياتي که بدين موضوع اشاره کرده اند، آيات 50 و 51 سوره مبارک کهف است. در آيات مزبور آمده است: «و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذريته اولياء من دوني و هم لکم عدو بئس للظالمين بدلاه ما اشهدتهم خلق السموات والارض...» در اين دو آيه شريف، هم به ذريه ابليس تصريح شده و هم ضمير جمع در «اشهدتهم» به آنان باز مي گردد.

وقت معلوم درمهلت به شيطان

منظور از وقت معلوم در مهلت دهي خدا به شيطان چيست؟

مسأله مهلت خواستن ابليس در سوره هاي اعراف، آيات 14 و 15 ؛ حجر، آيات 38 - 36 ؛ ص، آيات 81 - 79 ذکر شده. در ذيل آيه 36 سوره حجر علامه طباطبايي مي فرمايند در اين آيه ابليس از خداوند دو چيز تقاضا کرده يکي اين که او را مهلت دهد، ديگر اين که اين مهلت تا قيامت باشد و خداوند متعال با قسمت اول تقاضا، موافقت فرمود اما قسمت دوم تقاضا را که تا قيامت باشد قبول نکرد و فرمود تا وقت معلومي مهلت داده خواهي شد (ترجمه تفسير الميزان، ج 12، ص 234).
حال در اين که مراد از وقت معلوم چيست بين مفسران اختلاف است و وجوه متعددي را ذکر کرده اند که به دو احتمال که مناسب تر و مقبول تر است اشاره مي کنم:

شيطان مورد لعن و نفرين خدا

آيا شيطان مورد لعن و نفرين خدا قرار گرفته است؟

يكي از مخلوقات الهي كه از جنس جن و در صف عبادت كنندگان بود و در اثر عصيان و تمرد از فرمان الهي از درگاه خداي سبحان طرد شد، و همچنين مورد لعن خداوند قرار گرفت ابليس (شيطان) است. «قال فاخرج منها فانك رجيم. وان عليك لعنتي الي يوم الدين»؛، (ص، آيه 77 و 78).

راندن شیاطین با شهابها

در مورد راندن شیطان با شهاب ـ که در قرآن آمده ـ و تعارض آن با علم توضیح دهید؟

الف ـ اختلاف با علم یا توهّم اختلاف
به دو جمله ی زیر توجّه فرمایید!
1ـ ما شهابها را فقط برای این می فرستیم که شیاطین را از آسمان برانند.
2ـ ما به وسیله شهابها مانع از آن می شویم که شیاطین وارد آسمان شوند.
برخی خیال کرده اند که حاصل کلام قرآن درباره ی راندن شیاطین با شهابها ، گزاره ی اوّل است ؛ لذا گفته اند : این گزاره با علم در تضادّ می باشد. چون علم ثابت نموده که بارش شهابها منشاء طبیعی دارد ؛ پس چه شیاطین باشند یا نباشند ، بارش شهابها وجود خواهد داشت. امّا آنچه از مجموع آیات در این باره حاصل می شود ، گزاره ی دوم می باشد نه گزاره ی اوّل ؛ یعنی بارش شهابها ربطی به وجود شیاطین ندارند ؛ امّا هر گاه شیاطین بخواهند وارد فضای خارج از جوّ زمین گردند ، به طور طبیعی مورد اصابت شهاب سنگها واقع می شوند.

فرق گناه آدم(ع)وگناه ابليس

سؤالي در مورد حضرت آدم و ابليس دارم. چه فرق بوده بين سجده نکردن ابليس و خوردن آدم از درخت ممنوعه که يکي رانده مي شود و ديگري نه؟ لطفاً جواب کامل دهيد.

قسمتي از سوال شما مربوط به آيه دوازدهم سوره اعراف است.(قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين) در بيان استدلال و خواستگاه آن بهتر آن ديديم که به تفسير نمونه و الميزان رجوع کنيم و قسمتي از آن دو تفسير را که حاوي همين مطلب است, برايتان انتخاب و ارسال نماييم.

ماجراى سركشى و عصيان ابليس
در هفت سوره از سوره هاى قرآن اشاره به آفرينش انسان و چگونگى خلقت او شده است و همانطور كه در آيه پيش اشاره كرديم ، ذكر اين موضوع براى بيان شخصيت انسان و مقام و رتبه او در ميان موجودات جهان ، و احياى حس شكرگزارى در وجود او است .