شیطان

شناخت شيطان

چگونه شيطان را بشناسيم؟


بهترين راه شيطان شناسي شناخت وجود شيطان، شيوه هاي وسوسه شيطان و گناه شناسي است. آنچه پيش رو داريم جستار است پيرامون، روش هاي وسوسه شيطان از ديدگاه قرآن مجيد ، در باره شيطان مطالب زياد نيازبه بررسي دارد ، از قبيل حقيقت اين موجود چيست ؟ او در اصل از جنس فرشتگان است يا از اجنه يا موجود ثالث؟ چرا خداوند ابليس را خلق نمود ؟ آيا خلقت شيطان از شرور است ؟ چرا خداوند او را پس از تمردش هلاك نكرد؟ چرا خداوند او را بر انسان راه داد ؟ آيا تسلط شيطان بر انسان باعث سلب اختيار از انسان نيست؟... وصد ها سؤال ديگر.

بهشت شيطان ومهلت به شيطان

الف- چرا خداوند ابليس را به بهشت راه داد تا آدم و حوا را بفرماييد. ب- چرا او را تا قيامت مهلت داد؟

در ابتدا گفتنى است: اگر چه شيطان از فرمان خداوند روگردانى كرده، اما در هر صورت آفريده خداست و در جهان هستى نقشى دارد.

برتري آتش بر خاك

آيا سخن ابليس درست بود كه گفت من از آتش و برتر از خاك هستم و اينكه از چه نظر و به چه دلائلي آتش برخاك برتري دارد؟

انچه باعث برتري حقيقي يك شي بر شي ديگر مي شود مرتبه هستي و اتصال شديدتر ان با مبدا افرينش است به عبارتي تشابه و سنخيت عميق تر با ذات حق و قرب الهي در موجودات ملاك ارزش گذاري انها در هستي است. از اين كلام معلوم ميشود ان برتري كه شيطان تصور كرده بود توهمي بيش نبود . انچه در روايات امده ناظر به همين معناست .
امام صادق (ع) به ابوحنيفه فرمود: «قياس مكن كه نخستين قياس كننده شيطان بود».

ماهيت شياطین جن و انس

اين شياطين انسي که در قرآن کريم از آنها ياد شده است، چگونه هستند؟ اصولاً چه تفاوتي ميان شياطين جن و انس وجود دارد؟ يعني ماهيت و چيستي آنها مانند ما انسان ها از گل است يا آتش؟ چگونه مي شود که يک انسان مثل يک سرباز به جنود شياطين جن منتقل مي شود؟


1ـ منظور از شیاطین انس ، انسانهایی هستند که مانند شیاطین جنّ بر ضدّ خدا و دین او اقدام نموده ، انسانها را با انواع فریبها از راه خدا دور می سازند یا اعمالی شیطانی انجام می دهند. بر همین مبنا بود که امام خمینی ـ قدس سرّه ـ حکومت آمریکا را شیطان بزرگ لقب دادند. پس شیاطین انس از حیث بشر بودن تفاوتی با انسانهای عادی ندارند و تنها از نظر فکری و اعتقادی و عملی در مسیر شیاطین جنّ قرار داشته ، دانسته یا نادانسته کارمندان شیطان می باشند.
2ـ امّا اینکه چگونه یک انسان از جنود شیطان می شود ؟ پاسخش این است که انسان خنثی معنی ندارد.

شرك توحيد و شيطان

ابليس چه نوع شرکي داشت و دامنه توحيد او تا کجا بود؟

1توحيد شيطان توحيد در خالقيت بود . اين مرتبه از توحيد در پاسخش به محضر حقتعالي روشن است که گفت : خلقتني من نار و خلقته من طين.
2. شرک او از نوع خود بيني افراطي و ترجيح ميل خود بر امر حقتعالي يعني شرک در عبوديت بود واين از همان جواب بالا روشن مي شود که در مقابل اين سوال حضرت حق بود که فرمود: ما منعک ان تسجد اذ امرتکدر اينجا شيطان به جاي آن که به امر حضرت حق توجه کند ، به خود توجه کرد و از ياد برد که او از پيش خود هيچ ندارد و هر چه هست از اوست.