ملائکه

وظايف اسرافيل و ميكائيل

وظايف كامل اسرافيل و ميكائيل چيست؟

ميكائيل، فرشته‌ی رزق
يكي از رؤساي چهار‌گانه‌ی ملائكه، ميكائيل است.
قرآن مجيد در آيه‌ی 98 سوره‌ی بقره، از ميكائيل به عنوان «ميكال» ياد فرموده و دشمني با او را در رديف دشمني با خدا و ملائكه و انبيا قرارداده و دشمنِ او را، متهم به كفر كرده است.
«من كان عدوالله و ملائكه و رسله و جبرئيل و ميكال فان الله عدو الكافرين»
ميكائيل موكل ارزاق موجودات بوده و اعوان و ياران نيز در جميع عالم دارد.

آفرينش فرشتگان

فرشته‏ها براى چه آفريده شده‏اند؟ نعوذ باللَّه مگر خدا به كمك نياز دارد؟

وجود سلسله مراتب، لازمه نظام‏مندى و روش‏مندى آفرينش است. وجود وسايط فيض، هم خود وسايط را داراى كمال و فيض مى‏سازد و هم موجودات فروتر را در مسير رشد و كمال قرار مى‏دهد. شكل‏گيرى نظام آفرينش، به آن است كه آب از طريق ريشه‏ها، جذب ساقه درخت شود و به برگ‏ها برسد. در اين راستا نزول باران و هدايت آب‏ها و كار باغبان‏ها و... همگى معنا و مفهوم مى‏يابد و نشاط و فعاليت جهان را فرا مى‏گيرد و در غير اين صورت سستى و ركود و جدايى ميان موجودات حاكم مى‏شود.
خداوند حكيم، نظام جهان را بر بنيانى محكم و زيبا استوار كرده است. لازمه چنين نظامى سلسله مراتب است.

سجده ملائكه عالين

در مورد ملائكه عالين كه در فص قدوسيه (كتاب ممدالهمم بر فصوص الحكم استاد حسن زاده) مطرح است مقام ملائكه فوق انسان كامل است يا دون آن؟ آيا اين تعبير درست نيست كه چون ملائكه مهيمنه دائما در سجده به مقام انسان كامل بودند مورد خطاب دوباره براي سجده قرار نگرفته اند.

مرحوم علامه طباطبايي(ره) در تفسير الميزان(ترجمه تفسير الميزان، ج17 ص344، چ بيستم، 1384، انتشارات اسلامي قم) با توجه به احتمال تفسيري برخي مفسران آورده اند: معلوم مي شود خداي تعالي مخلوقاتي عالي دارد که مقاشان اجل از آن است که براي آدم سجده کنند، بندگاني هستند مستغرق در توجه به سوي پروردگارشان، و هيچ چيزي را به جز او و درک نمي کنند.» و علامه جوادي آملي در ادب فناي مقربان(ادب فناي مقربان، ج1ص136-137، چ سوم، 1382، مرکز نشر اسراء قم) برتري مطلق انسان کامل بر ملائکه را مطرح کرده اند چنانکه تفسير تسنيم نيز چنين بيان را با اجمال بيشتر مطرح فرموده اند(تفسير تسنيم، ج3 ص261-262، چ اول، 1380) لذا در تفس

عقل فرشتگان

ملائكه(خلقت، تكليف، حدود، تأثير، تجسم) آنها چطور است؟ آيا ملائكه جسم و مكلف و داراي عقلند؟ لطفا منابع تحيفات را ذكر فرماييد.

با عرض پوزش از تأخیر از پاسخ.
برای پرداختن به پاسخ این پرسش نخست لازم تصوّری هر چند اجمالی از هندسه و ساختار عالم هستی ارائه گردد تا جایگاه و سنخ وجودی ملائک در سلسله مراتب هستی مشخّص شود.
ـ سلسله مراتب هستی در نگاه حکمت و عرفان اسلامی
در حکمت اسلامی طبق براهین عقلی عالم خلقت را به سه مرتبه ی کلّی تقسیم کرده اند که عبارتند از :
1ـ عالم عقل یا عالم عقول یا عالم مفارقات تامّ یا عالم ارواح یا عالم جبروت یا ملکوت اعلی و ... :این عالم از مادّه و آثار مادّه مثل حرکت ،زمان ، مکان ، کیفیت ، کمّیت و...

سجده بر حضرت آدم(ع)

چرا خداوند به فرشتگان دستور داد تا در برابر حضرت آدم(عليه السلام) سجده كنند آيا اين دستور خدا پرستش موجود ديگر نيست؟

1.در ابتدا متذکر شويم که سجده ملايکه بر انسان چون به فرمان الهي بوده و از روي اطاعت خداوند انجام شده, عين توحيد است و نشانگر پرستش توحيدي آنها. سجده آنها در حقيقت سجده بر خداوند بوده , چرا که به فرمان او انجام شده است. سجده بر غير خدا در صورتي شرک است که به اطاعت از فرمان الهي صورت نگيرد و به قصد اطاعت خداوند نباشد.
2. سجده فرشتگان بر آدم به معنى سجده پرستش نبوده است ، زيرا پرستش مخصوص ‍ خدا است ، بلكه سجده در اينجا به معنى خضوع و تواضع است يعنى در برابر عظمت آدم خضوع كردند.