ملائکه

مرگ عزرائيل(ع)

منظور از اينكه گفته مى‏شود حضرت عزرائيل هم در پايان دنيا قبض روح مى‏شود چيست؟

منظور اين است كه ملائك نيز مرگي مناسب شأن و وجود خودشان دارند و در پايان عالم غير از خداوند - كه حي قيّوم است - همه مي‏ميرند و در نشئه ديگر زنده خواهند شد.

هدف ازسجده ملائکه بر حضرت آدم(ع)

آيا سجده فرشتگان بر آدم به منظور پرستش و عبادت بود؟

سجده فرشتگان براي آدم سجده تكريم است نه عبادت، سجده، عبادتي ذاتي نيست، زيرا اگر ذاتاً عبادت بود، هرگز انسان نمي‏توانست سجودي به قصد استهزا، يا به صورت ريا انجام دهد. سجده گاهي پرستش، گاه استهزا، گاه ريا گاهي هم تكريم است. همان طور كه ركوع نيز گاهي براي عبادت و گاهي براي تعظيم و تكريم است.
سجده اگر در موردي نهي فقهي داشت روانيست، اما اين بدان معنا نيست كه سجده عبادت ذاتي است، تا ما بگوييم: «اسجدوا لآدم» ، يعني «اسجدوا الي آدم» . پس «اسجدوا» به معناي «اعبدوا» نيست.

گمراه شدن دوباره ملائكه

آيا اين احتمال است كه ملائك باز هم گمراه شوند ؟

نبايد كيفيت خلقت انسان و ملائكه را يك جور فرض كنيم انسان موجودي است عجين شده از عقل و شهوت ولي ملائكه از نور ( عقل ) به تنهايي خلق شده اند كه در پاسخ قبل روايت را ذكر نموديم اين انسان است كه هم مي تواند به سعادت برسد و هم مي تواند به گمراهي برود ولي در فرشتگان تكامل و غير تكامل معنا ندارد مقام آن ها معلوم و مشخص است فرمود : «مامنا الا له مقام معلوم» هر يك از ما مقام معلومي دارد (1) از آيه سوره انبياء و سوره نمل استفاده مي شود كه آن ها آن چه را كه خدا امر كند انجام مي دهند و از آن فرمان تخطي نمي كنند.
فرمود : آنها سر به فرمان خدا دارند و هرگز معصيت او نمي كنند .

خوابيدن ملائكه

آيا ملائكه خواب و يا استراحت دارنديا خير ؟

از جمله مسائل مهمي كه در مورد اوصاف ملائكه مطرح شده اين است كه آيا فرشتگان هم مي خوابند و در صورت خوابيدن چگونه آيا مثل انسان مي خوابند يا اينكه اصلاً خواب در آنها راه ندارد امير المومنين «عليه السلام» در نهج البلاغه درباره اوصاف ملائكه مي فرمايد:«لايغشاهم نوم العيون ولا سهوا العقول و لافتره الابدان )نه خواب به ديدگان آنها فرشتگان راه مي يابد و نه خطايي در خودشان و نه سستي در وجودشان.

فلسفه عبادت فرشتگان

فرشتگان كه نه جهنم ونه بهشتي در پيش دارند چرا همچنان به عبادت خداوند مشغولند ؟

فرشتگان كارگزاران الهي هستند. خداوند برخي امور عالم را به فرشتگان واگذار نموده است جبرئيل فرشته وحي است عزراييل فرشته قبض و گرفتن روح است ميكاييل فرشته رزق و روزي است و اسرائل فرشته دميدن در صور است اين ها چهار فرشته مقرب خدا هستند علاوه بر اين چهار فرشته فرشتگاني مسئول حركت ابرهانيد فرشتگاني مسئول نزول باران هستند فرشتگاني در كنار قبور ائمه اطهار (عليهم السلام ) رفت و آمد دارند و...