قبر

شب اول قبر

آيا شب اول قبر مثل شب دنيايي کوتاه است؟

در نصوص قرآني و روايي راجع به کيفيت و گستره شب ، در عالم برزخ چيزي نيافتيم . اما براي روشن شدن مطلب ، راجع به عالم برزخ توضيحي هر چند مختصر ارائه مي دهيم:
عالم برزخ واسطه‏اى است ميان عالم دنيا و عالم قيامت كه از تجردى غير تام برخوردار است يعنى موجودات برزخى هر چند مادى نيستند اما برخى لوازم ماده مانند مقدار و شكل را دارا مى‏باشند.

عذاب قبر

سرگذشت دو گروه در قبر چگونه به پايان مي انجامد: الف.افرادي كه نيكي هايشان بر بدي هاي آنها تقدم دارد؟ ب.افرادي كه بدي هايشان بر نيكي هايشان تقدم دارد؟

1-دانستني است كه قبر ، پايان كار نيست ، مي توان گفت: اتمام زندگي دنيايي وشروع مرحله ديگري از زندگي و حيات است.
2-حسابرسي دقيق به اعمال، وبهشتي ويا جهنمي شدن افراد مربوط به قيامت است ، وقبر ،برزخ وفاصله اي است كه بايد طي شود.
3- اگر سخن از عذاب قبر و فشاردر قبر ويا بالعكس راحتي وبرخورداري از نعمتهايي درقبر ، بيان ميشود ؛ موقتي است ، وچهره برزخي اعمال مرتكب شده توسط شخص است.
4- در روايت داريم: « القبر اما روضه من رياض الجنه او حفرة من حفر النيران : قبر ، ياباغي از باغهاي بهشتي است ويا حفره اي از حفره هاي جهنم است»
از مجموع روايات استفاده مي شود که عذاب قبر تابع گناهان است.

نپوسيدن بدن در قبر

ادله فلسفي و اخلاقي نپوسيدن بدن در خاک را بيان فرماييد. آيا اين امتياز براي امثال ماها امکان پذير است؟

نپوسيدن اجساد برخي مردگان مي تواند علل گوناگوني داشته باشد. مثلا در مناطق كويري مصر اجسادي پيدا شده اند كه بدون موميايي شدن چندين هزار سال بدن آنها باقي مانده است. در اين گونه موارد عامل بقاء جسم خشك شدن سريع بدن در اثر گرماي شنها و نمك موجود در آنهاست. اجساد مردگان در درون برخي مرداب ها نيز نمي پوسند و علت آن وجود گاز متان در اين مرادب هاست كه از فعاليت باكتريها جلوگيري مي كند.

نظر فیض کاشانی در مورد سؤال قبر

نظر مرحوم فيض کاشاني در مورد فشار قبر و سؤال آن چيست؟

برخي برآنند كه، بدن مادّي آدمي در قبر به سخن مي‏آيد يا مورد فشار قبر قرار مي‏گيرد يا عذاب مي‏بيند. برخي از صاحب نظران برداشت ديگري دارند كه به عنوان نمونه گفتار فيض كاشاني (رح) كه در مقام توضيح سؤال و فشار قبر برآمده، ارائه مي‏شود وي مي‏گويد:

عذاب قبر

ديدگاه احاديث و روايات اسلامي در مورد سؤال، فشار و عذاب قبر چگونه است؟

پيامبر(ص) مي فرمايد: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيّران»(بحار 6/205) آن حضرت(ص) در پايان هر نماز مي گفت: خدايا از عذاب قبر به تو پناه مي برم؛ «أعوذبک من عذاب القبر»(همان/214؛ 250) بسياري از مفسران نيز گفته اند: مراد از «فإنّ لَه معيشة ضنکاً» عذاب قبر است؛ بدين معنا که يکي از مصاديق بارز آن خواهد بود.
امام صادق(ع) فرمود: چون سعد بن معاذ رحلت کرد هفتاد هزار فرشته او را تشيع کردند و با اين همه، پيامبر اسلام(ص) بر سر قبر وي ايستاده و فرمود: سعد نيز فشار قبر دارد: «فقام رسول الله(ص) علي قبره فقال: و مثل سعدٍ يضمّ...»(بحار 6/2)