قبر

تجسم اعمال

نتيجه کردار انسان در قبر چگونه ظاهر ميشود؟

به گفتة برخي دانشمندان هر كس در دنيا باطن خويش را به نور بصيرت بنگرد آن را بالقوّه پر از انواع موذي و درنده، مانند شهوت، غضب، مكر، حسد، حقد، كبر، ريا و خودخواهي خواهد ديد، كه اگر لحظه‏اي از آنها غفلت ورزد هر آن او را مي‏درند و نيش مي‏زنند، جز اين كه بيشتر مردم نمي‏توانند آنها را ببينند؛ زيرا به امور دنيا و دست آوردهاي حواسّ ظاهري سرگرم هستند. اما وقتي او را در قبر گذارند پرده‏هاي غفلت كنار مي‏رود و همة آن صفات مذموم را به شكلهاي اصلي خواهد ديد؛ زيرا هر يك از صفات مزبور صورتي مناسب خود دارد؛ چنان‏كه كبر و تكبّر به شكل پلنگ نمودار مي‏شود.

سؤال نكير و منكر از همه مردگان در یک لحظه

آيا در عالم فقط يك نكير و منكري وجود دارد و اگر يكي وجود دارد چطور ممكن است كه همان شب به سراغ اين همه مرده برود ؟

اين است از مجموعه روايات استفاده مي شود که در عالم قبر قبل از سئوال نکير و منکر ملکي به نام رومان و منبد مي آيند به سراغ انسان يک محکي به اين ميت مي زنند که در چه وضعي است بعد سئوال نکير و منکر است البته دو احتمال است :
1- اينکه نکيري دو ملک اند که در عالم قبر به سراغ انسان مي آيند از خداوند و پيامبر (ص) و کتب و غيره سئوال مي کنند با بدن مثالي مي آيند که بنابراين در يک شب فرضا 1000 ميت داشته باشيد اينها به صورت 1000 ملک در مي آيند
2-اين است فرشتگان و ملائکه هاي به صورت نکيرين در مي آيند از ميت سئوال مي کنند . (1)
منابع :

جسمانی یا روحانی بودن عذاب قبر

عذاب قبر جسمانى است يا روحانى، يا هر دو؟ يا اين كه فقط روح عذاب ديده و بدين طريق جسم نيز عذاب مى‏بيند (همچنان كه در دنيا وقتى روح در عذاب است، جسم نيز آزرده مى‏شود)؟

عذاب قبر جسمانى و روحانى است؛ ولى جسم و بدنِ برزخى معذب است، نه بدن مادى و دنيايى. توضيح مطلب با توجه به دو نكته روشن مى‏شود:

جسمانى است يا روحانى بودن عذاب قبر

عذاب قبر جسمانى است يا روحانى ؛ يا هر دو؟ يا اينكه فقط روح عذاب ديده و بدين طريق جسم نيز عذاب مى‏بيند (همچنان كه در دنيا وقتى روح در عذاب است، جسم نيز آزرده مى‏شود )؟

عذاب قبر جسمانى و روحانى است ؛ ولى جسم و بدنِ برزخى معذّب است. البته بدن مادى و دنيايى نيز از عذاب يا ثواب روح، تأثيرپذير خواهد بود .<BR>توضيح مطلب با توجه به دو نكته روشن مى‏شود:<BR>يكم . روح انسان پس از مرگ و انقطاع از بدن مادى، خود را با بدن برزخى و قالب مثالى مى‏يابد و مى‏بيند . در واقع، روح آدمى با رفتن از حيات دنيوى به حيات برزخى، بدن مادى خود را رها كرده و با بدن مثالى خود متحد مى‏گردد . اين بدن متناسب با نظام برزخى بوده، اتحادش با روح، قوى‏تر از اتحاد آن با بدن مادى در زندگى دنيوى است .

فلسفه فشار قبر

فلسفه فشار قبر چيست؟

ابتدا بخشي از کتاب آيت الله شجاعي از شاگردان برجسته علامه طباطبايي را مي آوريم: فشار در برزخ «عالم برزخ در عين آنکه باطن عالم ماده و محيط بر آن است ولي داراي احکام، آثار و معيارهايي غير از احکام و آثار نظام دنيوي است. از اين رو، انسان با ورود به عالم برزخ با نظام و معيارهاي جديد و ناشناخته اي مواجه مي شود.