قبر

شب اول قبر شهيدان

شهدايي كه بعد از سالها استخواني از آنها يافت مي شود، آيا فشار قبر و سؤال و جواب درون قبر و ... را پشت سر گذاشته اند يا بعد از دفن اين سير را طي خواهند كرد؟ آيا اصلأ شهداء فشار قبر هم دارند؟

واژه قبر در بسياري از روايات به معناي برزخ است و منظور از فشار قبر يا سؤال و جواب نکير و منکر در شب اول قبر شب اول انتقال انسان از اين دنيا به عالم برزخ مي باشد.
در نتيجه اول شبي که انسان از دنيا رفته شب اول برزخ (قبر) او حساب مي شود و آنچه که مربوط به فشار قبر مي باشد عذابي برزخي است مربوط به شب اول مرگ آدمي در نتيجه اگر کسي را حيوانات درنده بخورند يا در دريا غرق شود از شب اول قبر معاف نمي باشد.

علل کاهش عذاب قبر

چه کنيم از متعلقات دنيوي و همچنين عذاب قبر نجات يابيم و به طور اخص چه چيز باعث کاستن از عذاب شب اول قبر مي شود؟

مهم‏ترين علت ترس از مرگ دو امر است:
يك. ترس مذموم كه همان دنيا دوستى است. كسى كه وابسته به دنيا شد و دل بدان سپرد، هرگز حاضر نيست از آن جدا شود؛ زيرا جدايى از دنيا و تعلقات آن، موجب جدايش از دوستى عزيز است و چون مرگ موجب جدايى از دنيا و تعلقات آن است، به شدت از آن مى‏ترسد كه اين ترس به اعتبار سببش (دلبستگى به دنيا) مذموم مى‏باشد. امام حسن مجتبى(ع) در روايتى علت ناخوشايند دانستن مرگ را چنين بيان مى‏كنند:

کیفیت عذاب قبر

آيا عذابهای قبر و شکنجه جسمی در قبر بعد از مرگ وجود دارد يا نه؟ با چه کيفيتی؟

دقت در متون دينى به اين نكته راهبر است كه مقصود از فشار قبر اين نيست كه در اين قبور خاكى محسوس - كه جزئى از عالم ماده است - فشارى بر بدن مادى انسان ها وارد مى‏شود. بلكه مقصود از قبر دربسيارى از روايات عالم برزخ است و مقصوداز «فشار» عذاب خاصى است كه انسان درآن عالم متناسب با كنش‏هاى خود مى‏بيند. در رابطه با فلسفه اين عذاب‏هابايد گفت: سراى آخرت - كه اولين مرتبه آن عالم برزخ است - منشاء ظهور ملكات و تجسم اعمال آدمى است.

فشار قبر و رحمت خداوند

چگونه مي شود خداوند رحمان و رحيم كه در اين دنيا انواع معاصي نهان و آشكار انسان را ميبيند خود بر او پرده پوشانده و بدون اينكه كوچكترين انتقامي بگيرد موجبات توبه و اصلاح را بگونه اي فراهم مي كند كه خود انسان نيز متوجه و شرمنده مي شود اما همين خداي مهربان طبق اقوال و نوشته ها چنان عذابي را در شب اول قبر بر انسان مستولي مينمايد كه حتي بسياري از علما و بزرگان دين در اثارشان با ترس و وحشت از آن ياد مي كنند . و اصولا خداوند چه نياز ي به اين همه عذاب بندگانش دارد؟.

در اين باره به طور مختصر بايد دانست ،نظام دنيا جايگاه فراز و نشيب و آموزش و رشد و محل اختيار و انتخاب آدمي است .

كيفيت فشار قبر

كيفيت فشار قبر چگونه است؟

ابتدا بخشي از کتاب آيت الله شجاعي از شاگردان برجسته علامه طباطبايي را مي آوريم:
فشار در برزخ