موت

ارتباط اموات با یکدیگر -خواب ديدن ميت

آيا ارواح در برزخ مي توانند با اقوام و خويشان ارتباط برقرار کنند؟ آيا فعل و عملي از روح سر مي زند؟ چگونه مي توان با او در خواب در مورد زندگي آنجا صحبت کرد؟

بر اساس روايات و هم‏چنين با توجه به ارتباط نسبى كه بدن برزخى با بدن مادى كه در زير خاك پنهان است، دارد.ارواح انسانى در برزخ براساس منزلت و فضايلى كه در دنيا داشته‏اند، امور دنيوى را درك كرده و حتى به خانواده خودسر زده و آنها را زيارت مى‏كنند و اين امر مى‏تواند در هر زمانى و براى هر فردى باشد ولى روز جمعه كمترين ومشخص‏ترين زمانى است كه در روايات وجود دارد، در اين باب تنها به ذكر دو روايت بسنده مى‏كنيم:

تاثیر خيرات برای اموات

چرا اعمال خيرى كه پس از مرگ شخص، ديگران براى او انجام مى‏دهند، درپرونده‏ء او تأثير دارد؟

مسؤوليت هر كس در برابر اعمال خويش منافي با رسيدن خيرات از سوي ديگران به آدمي نيست. درست مثل اين كه در مناسبات اقتصادي اصل بر اين است كه هر كس از دسترنج خويش بهره‏مند شود، ولي اين مسأله مانع از هبه و بخشش ديگران به آدمي نيست. به عبارت ديگر اين كه قرآن مجيد مي‏فرمايد: كُلُّ اِمْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ؛ (52:21) هر كس در گرو عمل خويش است، (طور، آيه 21) داراي وجه اثباتي است، نه سلبي؛ يعني، اثبات كننده تكليف و مسؤوليت شخص در برابر كرده‏هاي خويش است، نه نفي كننده امكان بهره‏مندي از خدمات خيرخواهانه ديگران؛ زيرا
اولاً دليلي بر منع استفاده از آن نيست.

مرگ عزائيل و مرگ شيطان

آيا عزراييل جان شيطان را مي گيرد و چه کسي جان عزراييل را مي گيرد؟

در ابتدا توجه به اين نکته لازم است:
اينكه در لحظه مرگ حضرت عزرائيل براى قبض روح حاضر مى‏شود، امر مسلمى نيست. بلكه ظاهر قرآنى خلاف آن است. زيرا در قرآن چهار دسته آيات است كه به مرگ اشاره دارد:
دسته اول آياتى كه مرگ را مستقيما به خدا نسبت مى‏دهند: «الله يتوفى الانفس حين موتها؛ خدا جان را در زمانه مدت آن مى‏گيرد».(زمر / 42)
دسته دوم آياتى كه مرگ را به حضرت عزرائيل ـ ملك الموت ـ نسبت مى‏دهد: «قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم؛ بگو جان شما را فرستند مرگ كه بر شما وكيل است، مى‏گيرد».(سجده / 11)

ياد مرگ

هدف خدا از آفرينش انسان چه بود؟ چرا ما مرگ را باور نداريم؟

در مورد شناخت هدف آفرينش، در قالب يک مقدمه و چند نکته و تذکر، به گفتگو مي نشينيم:
الف) مقدمه
تذکر اين نکته را به عنوان مقدمه خاطرنشان مي سازيم که: «آفرينش» لباس «بوجود آمدن» است که خداوند آن را بر پيکره «نيستي» (عدم) پوشانده و با «بوجود آوردن همه» آنها را از زاويه نيستي به گرماي خورشيد هستي منتقل ساخته؛ از اين رو «وجود» خود نعمتي است که از آبشار الطاف الهي سرچشمه گرفته و اگر چيزي که امکان و شايستگي آفرينش و به وجود آمدن داشت اما آفريده نمي شد آن وقت جاي انتقاد بود.

اطلاع مردگان از پيشرفت زمان

آيا مردگان از پيشرفت زمان در دنيايي که همچنان مي گذرد اطلاع پيدا مي کنند؟

بر اساس روايات، مردگان به ديدار بازماندگانشان مي آيند و از حال و روز آنان مطلع مي گردند. در روايتي از عمار چنين آمده است که: از علي(ع) پرسيدم، آيا مردگان به ديدار بازماندگانشان مي آيند، امام فرمود، بله. گفتم: چه وقت؟ فرمود: در جمعه و در ماه و در سال، بستگي به منزلت و جايگاه مرده دارد. گفتم: در چه شکل و هيئتي؟