موت

تقدم وتاخر مرگ

سؤالی داشتم مبنی بر اینکه با توجه به آیات قرآن که اگر ساعت و لحظه مرگ شخصی فرا رسد هیچ کس قادر نیست که آن را لحظه ای جلو یا به تأخیر اندازد. حال چرا اگر کسی قتلی را انجام دهد او را مجازات می کنند؟ در صورتی که آن شخص در آن لحظه باید از دنیا می رفت.

نخست بايد دانست؛خداوند يك مشيت عمومي دارد.و يك امر و نهي نسبت به كارها , بر اساس مشيت عمومي چاقو مي برد و بريدن ميوه جايز است و بريدن دست يا گردن بيگناه حرام است و مجازات دارد.علاوه بر اينكه اجل دو نوع داريم؛ كه جهت توضيح بيشتر توج0 شما را به مطالب زير جلب ميكنيم:

اجل، در لغت دو معنا دارد: يكي مدت معين و ديگري آخر مدت، در مفردات راغب و قاموس به آن ها اشاره شده است. به نظر علامه طباطبايي، معناي اصلي آن تمام مدت است و به طور مجازي در آخر مدت نيز استعمال مي شود,(ترجمه تفسير الميزان، ج 7, ص 10

زمان مرگ

قرآن ادعا مي کند که زمان مرگ را فقط خدا مي داند ، و کسي از آن با خبر نيست ، پس کساني که خودکشي مي کنند . آيا از لحظه مرگ خود باخبر نيستند ؟

مقصود اين نيست که هيچ کس در هيچ شرايطي آگاه به زمان يا ديگر خصوصيات آن نيست ، زيرا حد اقل هرکسي به هنگام تحقق و رخداد مرگ از آن آگاه است . بنا براين آنچه اينگونه نصوص دلالت مي کند اين است که
اولا به طور عادي و معمول افراد از آينده خود و اين که چه موقع مرگشان فرا مي رسد نا آگاهند.
ثانيا هيچکس علم استقلالي به مرگ خود يا هيچ چيز ديگر ندارد و علم ذاتي و استقلالي منحصرا از آن خداست و ديگران به اذن و عنايت او آگاهي مي يابند.

سختي مرگ

يکي از دوستان اين سؤال رو کرده بود که برام جالب بود، مگه هنگام مرگ روح از بدن جدا نميشه؟ پس چه دليلي داره که بدن دچار درد بشه؟ يعني اون موقع هنوز بدن در اختيار ماست يا اينکه روح داره عذاب مي کشه؟

آنچه در این باره گفته شده است عمدتا در باره روح و جسم مثالی است . حتی دراین دنیا نیز مدرک رنج و خوشی روح و نفس ما است , نه بدن . در عین حال باید توجه داشت که ارتباط خاصى بين «روح انسان» در برزخ و «بدن مادى» او در قبر خاكى وجود دارد.