هدف از آفرینش انسان

فلسفه خلقت انسان

اگر پروردگار هيچ نيازي به انسانها نداشت چرا آنها را براي عبادت خلق کرد؟ مگر فرشته ها پروردگار را عبادت نمي کردند؟ آيا آفرينش بيهوده نيست؟

سوال از هدف آفرينش انسان داراي دو جنبه است : الف ) هدف فاعل (خداوند), ب ) هدف فعل (انسان ). هدف فاعل يعني : آنچه خدا را به آفرينش انسان برانگيخت ; و هدف فعل يعني : آنچه انسان به آن منتهي مي شود. روشن است كه هدف فاعل در آفرينش انسان قبل از آفريدن او است و هدف فعل پس از آفريده شدن او. در اين پاسخ , هدف فاعل را در آفرينش انسان بيان مي كنيم و به هدف فعل نيز اشاره مي كنيم. هدف فاعل در آفرينش انسان براي تبيين هدف خداوند در آفرينش انسان , بيان مقدمات زير لازم است . مقدمه ي اول : هدف خداوند در اصل آفرينش . هدف خداوند در آفرينش با توجه به مطالب زير روشن مي شود:

فلسفه خلقت انسان

خواهر من در سنين نوجواني است و سوالاتي از قبيل اينکه چرا خدا ما را خلق کرده و اگر هر آنچه که خدا مي خواهد، مي شود پس چرا ما را خلق کرده و قدرت اختيار آدم تا او اراده نکند هيچ است به او چه جوابي بدهم که مناسب با سنش باشد؟

اين پرسش داراي دو بخش است که به طور جداگانه بررسي ميشود.بخش اول درباره فلسفه آفرينش است وبخش دوم پيرامون جبر واختيار انسان مي باشد
فلسفه آفرينش انسان

فلسفه آفرينش انسان

هدف از خلقت خداوند در آفريدن انسان چيست؟

وقتي گفته مي شود هدف خدا از آفرينش عالم يا انسان چيست؟ دو معني ممكن است داشته باشد:
1. اين كه خدا به عنوان خالق و فاعل عالم چه هدفي از خلقت خود داشته است ؟ يعني هدف خودش از آفرينش چه بود؟
2. اين كه خدا چه هدفي را براي موجودات قرار داده است ؟ يعني غايت مخلوقات چيست؟

براي اين كه جواب سؤال اول مشخص شود به خودمان رجوع مي كنيم. ما انسان ها قوّه خيال و تعقل داريم؛ قوّه شنوايي و بينايي داريم، حتي كمال جويي و آگاهي جويي داريم؛ و ... اينها كمالات ذاتي ماست اگر اين قوا نباشند موجودي بنام انسان نيز نخواهد بود. اگر كسي از ما بپرسد كه شما چرا مي بينيد يا مي شنويد؟ چه جوابي مي دهيم؟

فلسفه خلقت انسان

نمي دونم سوالم رو چطوري و از کجا شروع کنم ... راستش نمي دانم چه مي خواهم بگويم، زبانم در دهان باز بسته هست ... من يک سولي دارم که وقتي به اون فکر مي کنم خيلي اذيت ميشم ... اينکه: به کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ... به کجا مي روم آخر ننمايي وطنم ... حتما مي گوييد به آخرت ايمان ندارم، نه خير اين طور نيست من کاملا به وجود جهان باقي و جاودان ايمان کامل دارم ... ولي باز هم زندگي براي من معنايي ندارد ... نمي دونم چرا؟ هيچي هم کم ندارم ولي باز اين احساس رو دارم، من نمي دانم انسان براي چي زندگي مي کنه که چيکار کنه ... مي دانم مي گوييد لقاي پروردگار و من هم قبول دارم ولي باز من نمي دانم ... به کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود ... به کجا مي روم آخر ننمايي وطنم؟

1ـ « ابو الفتح يحيى بن محمد بن حياء كاتب ، ذكر كرد از شخصى که گفت: بين مكّه و مدينه چشمم به شبحى افتاد که در بيابان می درخشد. گاهى ديده مى‏شد و گاه ناپدید می شد. نزديك من شد درست دقت كرده ديدم پسر بچه‏اى هفت يا هشت ساله است به من سلام كرد ؛ جواب دادم. پرسيدم از كجا مى‏آیى؟ گفت: از خدا. گفتم كجا می روى؟ فرمود: به سوی خدا. پرسيدم بر چیستی؟.گفت: بر خدا. سؤال كردم: توشه ات چيست؟ گفت: تقوا.سؤال كردم از كدام قبيله ای؟ گفت: مردى عربم. گفتم: آشكارتر بگو! گفت: قريشى هستم. باز آشكارتر خواستم ، گفت: از بنى هاشم می باشم.

آفرينش انسان

هدف از خلقت انسان چيست؟(لطفا در مورد راز آفرينش انسان توضيح دهيد.)

از نظر قرآن جهان آفرينش بيهوده خلق نشده است؛ بلكه تمامى اجزا و عناصر آن براى هدف و غرض مشخصى خلق شده‏اند. در آيات زيادى از قرآن به هدفدارى آفرينش جهان و آدميان اشاره شده است؛ از جمله:
«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ.