هدف از آفرینش انسان

فلسفه آفرينش انسان

چرا انسان آفريده شده است؟ اصلا آفريده شده که چه عمل و يا اعمالي را انجام بدهد؟ اگر خداوند مي خواهد خودش را به بنده اش معرفي کند تا ما انسان ها اون رو بشناسيم براي خدا آسان بود ولي چرا اين کار رو نکرد؟


اين بحث يکي از بنيادي ترين مباحث مطرح در طول تاريخ تفکر بشري است و همواره در امتداد قرن ها و عصرها، اذهان بسياري را به خود مشغول کرده است و بشر در طول تاريخ همواره مي خواسته تا بداند که از کجا آمده؟ براي چه آمده؟ و به کجا مي رود.

فلسفه آفرينش انسان

چرا انسان آفريده شده كه بعد بميرد و آيا مرگ حق است و امام مهدي(عج) هم مي ميرد؟


يك. راز آفرينش
اين بحث يکي از بنيادي ترين مباحث مطرح در طول تاريخ تفکر بشري است و همواره در امتداد قرن ها و عصرها، اذهان بسياري را به خود مشغول کرده است و بشر در طول تاريخ همواره مي خواسته تا بداند که از کجا آمده؟ براي چه آمده؟ و به کجا مي رود.

آفرينش اجباري

در پاسخ به كساني كه مي گويند خداوند چرا مرا آفريد، من نمي خواستم به دنيا بيايم كه اين همه بلا و رنج و ... متحمل شوم، چه بايد گفت؟(اصلا خداوند چرا دست به خلقت من زده؟)


1ـ انسان قبل از پیدایش و وجود یافتن کجا بود که خواسته ای هم داشته باشد؟!! او زمانی دارای خواسته شد که وجود یافت. خواستن و نخواستن از آثار وجود است ، لذا من نمی خواستم موجود شوم یک تعبیر خودانکارگر و خودمتناقض است.
2ـ اینکه برخی می پرسند :«خداوند چرا مرا آفريد، من نمي خواستم موجود شوم» حقیقتاً اعتراض به وجود یافتن خودشان نیست چرا که اساسا هيچ موجودی به طور واقعي و جدي عدم را بر وجود ترجیح نمی دهد.
3ـ رنج و درد و فقر و بیماری و غم و غصّه و امثال این امور همگی اموری عدمی هستند.

فراواني جهنميان وفلسفه آفرينش انسان

با اين كه بيشتر مردم اهل جهنّم‏اند، خلقت انسان و عالم تكليف براى چيست؟

اينكه بيشتر مردم اهل جهنّم يا مخلّد در آتش‏اند، نه تنها ثابت نيست؛ بلكه دلايل روشنى برخلاف آن وجود دارد. «خالدين در جهنم» كسانى‏اند كه از روى علم و عمد و عناد با پروردگار، راه عصيان برگزيده و در برابر حجت‏هاى روشن الهى گردن فرازى كرده‏اند و بر گمراهى خود، با وجود صدها چراغ روشن اصرار ورزيده‏اند. اين گروه هر اندازه زياد باشند، نسبت به كل جمعيت بشر ناچيزاند.

اعطاي كمالات بصورت يكجا

اگر هدف از خلقت انسان رسيدن به كمال نهايى است، چرا خداوند همه كمالات را يك جا و بدون دردسر به او نداد؟

واقعيت اين است كه قبل از آفرينش انسان، از يك سو موجودات جاندار و بى‏جان (مانند سنگ، گياه و حيوان) وجود داشته‏اند كه هر كدام با ويژگى‏هاى خاصى در اين جهان، به صورت ايستا يا متحرك، آفريده شده بودند. از سوى ديگر موجودات غيرمادى مانند فرشتگان، وجود داشتند كه هر كدام با مسئوليت و وظيفه خاصى، نقشى در جريان حيات اين دنيا ايفا مى‏كردند. علاوه بر آن دو گروه، خداوند متعال انسان را با اختيارات گسترده‏تر، آفريد، به طورى كه با بهره‏بردارى از امكانات جهان هستى، توانايى حضور در عرصه‏هاى مختلف را داشته باشد و امكان سقوط به پايين‏ترين دركات تا صعود به بالاترين درجات مراتب كمال براى او وجود داشته باشد.