هدف از آفرینش انسان

فلسفه افرینش انسان و رجوع به اصل خویش

فلسفه ودليل خلقت انسان چه بوده كه مجددا بايد به اصل خويش بازگردد.ويا بعبارتي اگر قرار بود انسان پس از طي عمر ود بازگردد ،چرا بوجود آمده وباتوجه به تمامي صفات حق تعالي من جمله بي نيازي ،چه هدفي براي خدا در اين خلقت بوده ؟

در مورد شناخت هدف آفرينش، در قالب يك مقدمه و چند نکته و تذکر، به گفتگو مي نشينيم:
الف) مقدمه
تذکر اين نکته را به عنوان مقدمه خاطرنشان مي سازيم که: «آفرينش» لباس «بوجود آمدن» است که خداوند آن را بر پيکره «نيستي» (عدم) پوشانده و با «بوجود آوردن همه» آنها را از زاويه نيستي به گرماي خورشيد هستي منتقل ساخته؛ از اين رو «وجود» خود نعمتي است که از آبشار الطاف الهي سرچشمه گرفته و اگر چيزي که امکان و شايستگي آفرينش و به وجود آمدن داشت اما آفريده نمي شد آن وقت جاي انتقاد بود. زيرا عقلاً و فطرتاً معلوم است که هميشه «بودن» و «داشتن» بهتر از «نبودن» و «نداشتن» است.

هدف غایی خلقت انسان

سلام،مي خواستم به صورت جامع و خلاصله هدف غایی خلقت انسان را توضيح دهيد.

در مورد شناخت هدف آفرينش، در قالب يك مقدمه و چند نکته و تذکر، به گفتگو مي نشينيم:
الف) مقدمه
تذکر اين نکته را به عنوان مقدمه خاطرنشان مي سازيم که: «آفرينش» لباس «بوجود آمدن» است که خداوند آن را بر پيکره «نيستي» (عدم) پوشانده و با «بوجود آوردن همه» آنها را از زاويه نيستي به گرماي خورشيد هستي منتقل ساخته؛ از اين رو «وجود» خود نعمتي است که از آبشار الطاف الهي سرچشمه گرفته و اگر چيزي که امکان و شايستگي آفرينش و به وجود آمدن داشت اما آفريده نمي شد آن وقت جاي انتقاد بود. زيرا عقلاً و فطرتاً معلوم است که هميشه «بودن» و «داشتن» بهتر از «نبودن» و «نداشتن» است.

ترجیح عدم افرینش

سلام يه سوال دارم و خواهش مي كنم بهم جواب بدبد. اگه جواب بديد واقعا تمام مسائلم حل ميشه. مقدمه: اگه يه نفر بياد بهتون بگه من 100 ميليون پول بهتون ميدم ولي تا آخر بايد همانجوري كه من ميگم رفتار كنيد و پول رو خرج كنيد يا اصلا بخواد يه لطفي بهتون بكنه و در عوضش هم هيچي نخواد. سوال؟؟؟؟؟: آيا شما اين حق انتخاب رو براي خودتون قائليد كه بپذيريد يا نه؟ يعني اين حق رو داريد كه قبول كنيد يا رد؟؟؟؟ معلومه ممكنه رد كنيد. درسته؟ سوال بنده : چرا خدا قبل از آفرينش من از من نپرسيد كه مي خواي بهت لطف كنم و خلقت كنم يا نه دوست داري عدم باشي؟ فقط همين چرا خدا قبل از افاضه لطف از من نپرسيد دوست داري وجود رو يا عدم رو؟ دوست داري وجود باشي يا عدم؟ همين. و كان الانسان ظلوما جهولا. خواهشا جواب بديد كه تمام مشكلات من با جوابش حل ميشه چون هر چه فكر ميكنم هدف خدا رو از خلقتم نمي فهمم.

قبل از ورود در اصل جواب عرض مي شود كه « الدنیا سجن المومن » یعنی مومن دنیا را برای خود تنگ می بیند و طالب بهشت و بلکه برتر از آن ، طالب لقاء الله و شهود اسماء الله و بلکه بالاتر از آن ، مشتاق فناء فی الله و بقاء بالله می باشد.

فلسفه زندگی و مرگ

فلسفه آفرينش و زندگي و مرگ چيست؟

اين بحث يکي از بنيادي ترين مباحث مطرح در طول تاريخ تفکر بشري است و همواره در امتداد قرن ها و عصرها، اذهان بسياري را به خود مشغول کرده است و بشر در طول تاريخ همواره مي خواسته تا بداند که از کجا آمده؟ براي چه آمده؟ و به کجا مي رود.

فلسفه وجودي انسان

فلسفه وجودي ما چيست و براي چه آفريده شده ايم؟

در مورد شناخت هدف آفرينش، در قالب يک مقدمه و چند نکته و تذکر، به گفتگو مي نشينيم:
الف) مقدمه
تذکر اين نکته را به عنوان مقدمه خاطرنشان مي سازيم که: «آفرينش» لباس «بوجود آمدن» است که خداوند آن را بر پيکره «نيستي» (عدم) پوشانده و با «بوجود آوردن همه» آنها را از زاويه نيستي به گرماي خورشيد هستي منتقل ساخته؛ از اين رو «وجود» خود نعمتي است که از آبشار الطاف الهي سرچشمه گرفته و اگر چيزي که امکان و شايستگي آفرينش و به وجود آمدن داشت اما آفريده نمي شد آن وقت جاي انتقاد بود. زيرا با نگاه عقل و فطرت به خوبي آشكار مي شود؛که هميشه «بودن» و «داشتن» بهتر از «نبودن» و «نداشتن» است.