خلقت انسان

علم خداوند به خلقت حضرت آدم(ع)

خداوند چه چيزى در مورد خلقت آدم مى‏دانست كه ملائكه نمى‏دانستند؟

در سوره مباركه بقره آمده است كه پس از اعلام آفرينش انسان به ملائكه آنان سوالي اعتراض گونه نمودند كه ايجعل فيها ... آيا در زمين موجوداتي فسادگر و خونريز قرار خواهي دارد ...

بقره، ايه 29- خلقت انسان قبل از زمين

از آيه 29 سوره بقره برمي آيد كه خداوند ابتدا انسان را آفريده سپس به آفرينش آسمان و زمين پرداخته پس در اين مدت انسان در كجا قرار داشته است؟

اين آيه شريفه ناظر به بيان خلقت پديده هايي در زمين است كه انسان مي تواند از ظرفيت هاي زمين بهره برداري كند . در سكونت، در رشد جسماني خود و حفظ حيات خويش آنگاه در آيه شريفه به خلقت آسمان و هفتگانه بودن آن تصريح مي كند، اما اينكه انسان خلق شده بود. آنگاه زمين را آفريدند، اين آيه به چنين موضوعي اشاره ندارد، بلكه ما مي دانيم كه در قرآن مجيد خداوند مي فرمايد: «آغاز آفرينش انسان را از گل قرار داد. (الم سجده، آيه 7).

ازدواج فرزندان آدم(ع)

گسترش نسل حضرت آدم(ع) به چه طريقي بود و آيا با توجه به نظريه داروين قبل از حضرت آدم(ع) شبه انسانهايي وجود داشته که از طريق آنها ازدياد نسل صورت گرفت يا خير؟

مرحوم علامه طباطبايى(ره) در ذيل آيه 1 سوره نساء مى‏فرمايد: «از ظاهر سياق برمى‏آيد كه مراد از «نفس واحده»، آدم و مراد از «زوجها» حوا است كه پدر و مادر نسل انسانند و ما نيز از آن نسل هستيم و به طورى كه از ظاهر قرآن كريم برمى‏آيد، همه افراد نوع انسان به اين دو تن منتهى مى‏شوند. از آيه شريفه برمى‏آيد كه نسل موجود از انسان، تنها به آدم و همسرش منتهى مى‏شود و جز اين دو نفر، هيچ كس ديگرى در انتشار اين نسل دخالت نداشته است».

انسان های نخستين

آيا قبل از خلقت ما انسان های ديگری در دنيا بوده اند؟ انسان های نخستين حکايت از چه کسانی و در چه زمانی دارد؟

در روايت است امام باقرعليه السلام به جابر بن يزيد فرمود: گويا گمان مى‏كنى كه خداوند فقط اين عالم را آفريد و بس. و گمان مى‏برى كه خداوند بشرى غير از شما نيافريده است؟ آرى به خدا قسم خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريد و تو در آخر اين عالم‏ها و آدم‏ها هستى.(1)
برخى از انديشمندان اسلامى بر اساس اين روايات معتقدند كه »آدم‏عليه السلام« نخستين انسانى نبوده كه گام بر روى كره خاكى نهاده است، بلكه قبل از او انسان نماها يا انسان‏هاى ديگرى بوده‏اند كه به دلايل نامعلومى نسلشان منقرض گشته است.(2)
اما در خصوص خلقت آدم ديدگاه‏هاى گوناگونى مطرح شده است از جمله:
1.

اولين انسان ، آدم(ع)؟

ما مسلمانان معتقديم كه خداوند حضرت آدم(ع) را به دليلي از بهشت بر روي زمين آورد. حال سؤال اين كه: آيا اولين موجودي كه به نام انسان بر روي زمين قرار گرفت؛ همان آدمي است كه خدواند او را همراه حوا بر روي زمين آورد؟

در اين زمينه ديدگاه هاي گوناگوني وجود دارد. برخي با استناد به پاره اي از نصوص ديني و نظريات علمي بر آنند که حضرت آدم(ع) اولين بشر يا انسان نمايي نيست كه آفريده شده و در زمين زندگي كرده است. قبل از حضرت آدم(ع) نيز انسان هايي بوده اند كه نسل شان منقرض شده است.